Skoči na vsebino

NAPOVED DOGODKOV

Otvoritev Uprave za probacijo


Vlada Republike Slovenije je junija 2016 sprejela »Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb«, ki je bil podlaga za pripravo Zakona o probaciji, ki ga je Državni...