Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Pličanič na Svetu EU za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu

Minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič se bo, 27. aprila 2012, udeležil zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu.

 

Ministri za pravosodje bodo na svetu obravnavali Predlog Direktive direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji ter Predlog Direktive Evropskega parlamenta in sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo. Minister se bo v okviru zasedanja sveta ministrov srečal tudi s komisarko za pravosodje Viviane Reding.

 

Namen predloga Direktive direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji je pristojnim organom v državah članicah olajšati zaplembo in izterjavo koristi, ki je pridobljena s čezmejnimi hudimi kaznivimi dejanji. Gre za predlog, ki je odziv na sedanje gospodarske razmere in poskuša odpraviti finančno vzpodbudo kriminalnim dejavnostim, vrniti korist pridobljeno s kaznivimi dejanji organom javne uprave, ki zagotavljajo storitve za državljane ter zaščititi zakonite gospodarske dejavnosti pred korupcijo. Cilj predloga je organom držav članic olajšati zaplembo in izterjavo koristi, ki jo pridobijo storilci čezmejnih hudih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj organiziranega kriminala.

 

S predlogom Direktive Evropskega parlamenta in sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo želi Komisija posodobiti Direktivo o zlorabi trga (2003/6/ES), ki je bila sprejeta leta 2003 in s tem povečati zaupanje vlagateljev v finančne trge. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo določa kršitve v zvezi z zlorabo trga, ki jih morajo države članice obravnavati kot kazniva dejanja in zato zanje uvesti kazenske sankcije. Kaznivo je tudi pozivanje k storitvi kaznivih dejanj, opredeljnih v Direktivi ter pomoč pri takih dejanjih ali napeljevanje k takim dejanjem.