Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo o objavi razpisa za mesta tri do pet kandidatov za namestnika izvoljenega sodnika na evropskem sodišču za človekove pravice

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 1. 6. 2012 v Uradnem listu RS  na podlagi 4. člena v zvezi s drugim odstavkom 8. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) in s četrtim odstavkom 26. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS št. 33/94 – MP, št. 7/94, Uradni list RS, št. 102/03 – MP, št. 22/03, Uradni list RS, št. 49/05 – MP, št. 7/05, Uradni list RS, št. 48/09 – MP, št. 12/09 in Uradni list RS, št. 46/10 – MP, št. 8/10) v zvezi s pravilom 29 poslovnika Evropskega sodišča za človekove pravice objavilo razpis za tri do pet mest kandidatov za namestnike izvoljenega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice.

 

RAZPISNI POGOJI:

- univerzitetna diplomirana pravnica ali univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo, ali pogoje za izvolitev za sodnico ali sodnika ustavnega sodišča,

- visok moralni ugled, nepristranskost in neoporečnost,

- aktivno znanje obeh ali vsaj enega od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot uradni jezik: angleški ali francoski.

 

Mandat namestnice ali namestnika izvoljenega sodnika traja 2 leti z možnostjo ponovnega imenovanja. Postopek bo zaključen, ko bodo izbrani najmanj trije kandidatke in kandidati. Minister za pravosodje in javno upravo bo seznam treh do petih kandidatk in kandidatov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, upoštevajoč zastopanost obeh spolov, po pridobitvi mnenja Sodnega sveta, predlagal v določitev Vladi Republike Slovenije. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana z obveznim pripisom: »Za razpis št. 110-21/2012«. Prijave je potrebno vložiti v 30 dneh po objavi v Uradnem listu RS, tako se rok za prijavo izteče dne 1. 7. 2012. K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem jeziku in enem od uradnih jezikov sodišča.