Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrstvo za ohranitev sedanje ureditve glede dostopa javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ne podpira kompromisnega predloga sprememb Uredbe št. 1049 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki ga je predlagalo dansko predsedstvo Svetu Evropske unije. Stališče Slovenije je, da se področje uporabe uredbe ne oži in da ostane sedanja ureditev v veljavi še naprej. Glede na zadnjo sodno prakso  in Lizbonsko pogodbo, je treba zagotoviti še večjo transparentnost zakonodajnega postopka. K temu bi pripomogla tudi uvedba skupne spletne strani zakonodajnih institucij,  na kateri bi bil viden celoten zakonodajni postopek. Na skupni spletni strani, ki bi morala biti vidna tudi na uvodni strani organa,  bi se ažurno objavljali vsi nastali dokumenti.

 

Evropska Komisija je leta 2008 v zakonodajni postopek vložila predlog sprememb Uredbe št. 1049 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. V skladu z zakonodajnim postopkom v institucijah Evropske unije je predlog najprej obravnaval Evropski parlament in zaključil prvo branje. Z januarjem 2012 je predsedovanje Svetu EU prevzela Danska. Le-ta sicer sodi v krog skandinavskih držav, ki so v splošnem naklonjene večji transparentnosti. Ena od njenih prednostnih nalog je bila pospešitev postopka  sprejemanja Uredbe 1049. Dansko predsedstvo se je odločilo za sprejetje kompromisnega teksta, ki naj bi predstavljal sporazumne rešitve devetih  najpomembnejših vprašanj in hkrati tudi izhodišče za nadaljnji trialog med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Svetom, ki ga zastopa predsedstvo. Postopek sprejemanja predloga je potekal na šestih sestankih Delovne skupine Sveta EU za informiranje, kjer so predstavniki držav članic razpravljali o predlaganih rešitvah predsedstva. Na zadnjem vsebinskem sestanku delovne skupine, konec aprila, je bila oblikovana končna verzija kompromisnega teksta, ki je trenutno predmet pogajanj med predsedstvom in Evropskim parlamentom. Na sestankih delovne skupine so bila predstavljena stališča in pomisleki držav članic na glede kompromisnega teksta predsedstva, med njimi tudi pomisleki Slovenije.

 

Stališče Slovenije je, da se na tem dosjeju, ki je odprt že od leta 2008, doseže določen napredek. Čim prej bi se morale sprejeti dopolnitve, ki so potrebne zaradi uveljavitve Lizbonske pogodbe (širitev kroga zavezanih organov na vse institucije EU). Zavedamo se, da bodo tudi pri pogajanjih z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo potrebni določeni kompromisi, ki pa na koncu ne smejo privesti do ureditve, ki bi bila slabša od veljavne.