Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je v sodelovanju z ostalimi ministrstvi oziroma pristojnimi vladnimi resorji pripravilo osnutek prenovljenega Akcijskega programa za realizacijo programa za odpravo administrativnih ovir in znižanje bremen. Novi program poleg še nerealiziranih ukrepov iz leta 2011 zajema tudi zaveze vlade, ki izhajajo iz Pogodbe za Slovenijo 2012-2015. Vlada RS bo predvidoma 28. junija sprejela program in zavezala resorje, da v predvidenih rokih ukrepe realizirajo.

Glede na ugotovitve iz opravljenih analiz ter vrsto novih pobud s strani strokovne in zainteresirane javnosti je evidentno, da s predlaganim načrtom ukrepov iz leta 2011 ne bi bil dosežen zastavljeni cilj razbremenitve v višini 362 mio EUR. Prenova programa je tako nujna. V novi program, ki ga sprejema vlada za obdobje 2012-2013, so tako vključeni predlogi zunanje javnosti, koalicijski ukrepi iz Pogodbe za Slovenijo 2012-2015 in drugi predlogi, ki jih je predlagalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ter pristojni resorji.

 

Prenovljeni Akcijski program tako vključuje skupaj 271 ukrepov, od tega je 137 nerealiziranih iz leta 2011 in 134 dodatnih ukrepov po posameznih prioritetnih področjih.

 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo vodilo, koordiniralo in nadziralo izvajanje akcijskega programa. Pri posameznih ključnih ukrepih bo ministrstvo še posebej aktivno udeleženo. Ustanovljena bo medresorska skupina za boljšo zakonodajo in odpravo administrativnih ovir, ki jo bo vodil minister za pravosodje in javno upravo.

 

Poročila o realizaciji izvajanja programa se bodo redno objavljala tudi na spletni strani www.minus25.gov.si, ki je namenjena komunikaciji z zunanjimi javnostmi (zbiranju predlogov, obveščanju o realiziranih ukrepih) in tako uspešnejšemu izvajanju programa odprave administrativnih ovir ter spremljanju realizacije in novostih glede izvedenih poenostavitev, posebna komunikacija pa bo namenjena tudi postopkom, ki bodo v bodoče povezani s spremembo zakonodaje.