Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mednarodni projekt EXOCOP - zaključna konferenca

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič se je udeležil zaključne konference Policy Forum, ki je bila organizirana v okviru mednarodnega transnacionalnega projekta EXOCOP (Ex Offender Community of Practice) – ESF Learning Network. Konferenca je potekala v Berlinu od 17. do 19. junija 2012.

 

Slovenija je partnerica v projektu EXOCOP, v katerem sodeluje 12 držav članic EU. Koordinator projekta je Nemčija. Gre za učno mrežo strokovnjakov, ki razvijajo nove programe na področju reintegracije storilcev kaznivih dejanj. Na konferenci so bili predstavljeni rezultati in priporočila dvajsetih delavnic in petih seminarjev, ki so bili organizirani v času trajanja projekta v zvezi z različnimi segmenti izvrševanja kazni zapora in reintegracije storilcev kaznivih dejanj. Priporočila predstavljajo strateški okvir načrtovanja dobrih praks zaporov in drugih vladnih in nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri vključevanju zaprtih oseb v družbo po prestani kazni.

 

V okviru konference je potekal tudi sestanek generalnih direktorjev zaporskih uprav držav, vključenih v projekt, s ciljem iskanja možnosti nadaljnjega skupnega sodelovanja. Sredstva evropskih socialnih skladov so ključna za inovativne in učinkovite poti na področju vključevanja zaprtih oseb v družbo.

 

Na konferenci so sodelovali predstavniki mednarodnih organizacij EUROPRIS, ICPA, CEP, EPEA, EOEF, EPRF, EJJO in drugi. Sodelovali so tudi predstavniki ESS, ki so v posameznih državah zadolženi za izvajanje politike evropskih socialnih skladov in podporo pravosodju ter projektom, ki podpirajo socialno vključenost zaprtih oseb v družbo.

 

Na konferenci sta sodelovali tudi mag. Danijela Mrhar Prelić, direktorica ZPKZ Ig, kot aktivna članica projektne skupine v Sloveniji in Slavi Novak, sekretarka iz Generalnega urada kot članica Steering Group projekta EXOCOP.