Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prevzgojni dom Radeče – predstavitev projekta GRUNDTVIG

V Prevzgojnem domu Radeče je konec junija v mali dvorani domske skupnosti potekala zaključna predstavitev projekta Grundtvig. Le-ta se je začel jeseni 2010 v Romuniji, zaključil pa se je letos maja v isti državi. Vodja projekta v Sloveniji je bila mag. Danijela Mrhar-Prelić, direktorica ZPKZ Ig. Ob tej priložnosti je gostom predstavila namen in delovanje projekta ter o zaporskih sistemih posameznih projektnih partnerjev podala osnovne informacije s pomočjo slikovnega materiala.

 

Prevzgojni dom Radeče je kot partner Romuniji, Italiji in Madžarski sodeloval v dvoletnem projektu Grundtvig z naslovom »Art therapy in the penitentiaries«. Naloga vsakega partnerja je bila organizacija in izvedba dveh srečanj z aktivno udeležbo v posameznih umetniških delavnicah. Tako je Prevzgojni dom Radeče gostil partnerje v novembru 2010 ter marcu 2012.

 

Eden izmed poglavitnih ciljev projekta je bila izmenjava izkušenj in modelov dobre prakse med zaposlenimi, izboljšava obstoječih modelov prakse in vpliv umetniške terapije na posamezno zaprto osebo. V času vključenosti v projekt in hkratnemu ustvarjanju mladoletnikov je bilo opaziti večjo motivacijo za ustvarjanje ter napredek v samih likovnih tehnikah. Opaziti je bilo spremembo tudi pri navezovanju stikov s tujimi gosti, mladoletniki so si s tem oblikovali pozitivno samopodobo.

 

S strani Prevzgojnega doma Radeče so bile realizirane vse naloge projekta. Opravljeni sta bili dve raziskavi o vplivu likovne terapije. Likovna dela Prevzgojnega doma so bila razstavljena v Radečah na božičnem sejmu, v radeški knjižnici ter na skupni mednarodni razstavi v Nacionalnem muzeju in teatru Arad. Izdelana sta bila brošura in priročnik, izvedeni so bili ogledi zaporov in prevzgojnega doma. Hkrati pa je potekalo sodelovanje z Občino Radeče, KTRC Radeče, OŠ Radeče in Folklornim društvom Radeče v smislu povezovanja v širšo socialno skupnost. Partnerjem so bili predstavljeni: okolica, običaji in naravne znamenitosti, izvedena je bila tudi skupna kulturna prireditev z mažoretkami, glasbeno šolo in PD Radeče.

 

Sodelovanje v projektu predstavlja dragoceno izkušnjo in edinstveno priložnost spoznati tujo prakso, izmenjati izkušnje in razširiti lastna obzorja, navkljub delu s pripravo projektne dokumentacije, spremljanju, vodenju, organizaciji in izvedbi vseh srečanj, ki terjajo precej časa in volje.

 

Ob zaključku predstavitve projekta je mag. Danijela Mrhar-Prelić goste informirala o zaporskih sistemih v Romuniji, Italiji in na Madžarskem. Ob tej priložnosti je bila predstavljena tudi nova številka internega glasila Prevzgojnega doma Radeče - Grajske novice.