Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Napoved dogodka: Zaključna konferenca BRIDGE v Ljubljani

Imajo zaporniki pravico do izobraževanja v zaporu?
Ali izobraževanje v zaporu pospešuje reintegracijo zapornikov v družbo?
Kaj sporočajo statistike in dobre prakse?

 

Na zgornja vprašanja bomo odgovorili na mednarodni konferenci BRIDGE, ki se bo odvijala 25. oktobra 2012 v konferenčnem centru City Hotela v Ljubljani.

 

Konference se bo udeležil državni sekretar Helmut Hartman, za izjave v času fototermina (10.45 - 11.15) pa bodo na voljo: generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Jože Podržaj in ključni govorniki.

 

Naslednjega dne je za strokovno javnost organiziran tudi obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. Konferenca, katere glavna nit bo izobraževanje v zaporih in s tem povezan proces reintegracije obsojencev v družbo, bo potekala v angleškem jeziku, saj je zastavljena kot strokovno srečanje zaprtega tipa z mednarodno udeležbo.

 

Vseživljenjsko učenje in načrtovanje karierne poti za marginalizirano skupino obsojencev ter spremljanje med kaznijo in po odpustu, je ključnega pomena za uspešno reintegracijo v družbo. BRIDGE je razvil celovit sistem poučevanja – dvonivojski sistem BRIDGE, ki povezuje aktivnosti med prestajanjem kazni in skrbi za njihovo uresničevanje tudi zunaj zapora po izpustitvi obsojenca. Več kot 10 tutorjev je bilo v BRIDGE procesu usposobljenih za pomoč obsojenim osebam pri reintegraciji v družbo, v Sloveniji razvito podporno e-orodje pa jim je pomagalo pri načrtovanju, spremljanju in doseganju zastavljenih ciljev (kako najti zaposlitev, kako se ponovno vključiti v družinsko okolje, itd.).

 

Sistem je bil preizkušen v štirih evropskih zaporih: v zaporu Bremerhaven (Nemčija), v Corradino Correctional Facility (Malta), v zaporu Trondheim (Norveška) in v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (Slovenija). Cilj mednarodne BRIDGE konference je zato predstaviti dvoletno delo na dvonivojskem sistemu, skozi katero bodo govorniki poskušali odgovoriti na zgoraj zastavljena vprašanja.

 

Glavni cilji projekta BRIDGE so:
1. izboljšati kvalifikacije zapornikov in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela,
2. odstraniti razloge za stigmatizacijo zapornikov,
3. izboljšati učinkovitost obstoječih praks (izobraževanje in spremljanje izobraževalnega procesa),
4. povečati e-vključenost zapornikov.

 

 

Program konference

 

Sporočilo za medije