Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Delovni sestanek ministra Pličaniča in varuhinje človekovih pravic Čebašek Travnikove

Minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič se je v petek, 23. novembra 2012, srečal z varuhinjo človekovih pravic dr. Zdenko Čebašek Travnik.

 

 

Na delovnem srečanju sta sogovornika odprla različne bolj splošne teme ter se dotaknila tudi nekaterih konkretnih primerov. Gre za področja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi in se navezujejo na problematiko prestajanja kazni zapora in pripora, začetek delovanja forenzične enote na oddelku za psihiatrijo UKC Maribor ter načrtovanega inštituta za forenzično psihiatrijo, na uklonilni zapor, varstveno nadzorstvo in probacijo, zagotovitev sojenja v razumnem roku, kakovost sodnega odločanja, brezplačno pravno pomoč ter delovanje inšpekcijskega sveta oziroma inšpekcijskih služb.

 

Varuhinja človekovih pravic in minister sta uvodoma podrobneje spregovorila o brezplačni pravni pomoči, ki jo izvajajo nekatere občine predvsem v obliki povsem konkretne pomoči ljudem (denimo pri izpolnjevanju različnih prijav, obrazcev in vlog) Izpostavila sta možnosti za spodbude s strani države, ki bi občinam na tem področju pomagale, da bi bile še bolj učinkovite. Nekatere občine takšno pomoč izvajajo že 20 let (predvsem s pomočjo nevladnih organizacij).

 

Čebašek Travnikova je v nadaljevanju izpostavila neodzivnost posameznih inšpekcijskih služb v nekaterih primerih ter vprašanje možnosti ravnanja in ukrepanja Inšpekcijskega sveta v primerih, ko nobena od inšpekcijskih služb v nekem primeru ne ukrepa oziroma se za rešitev primera ne čuti pristojna.  

 

V nadaljevanju sta se sogovornika posvetila predvsem problematiki prestajanja kazni ter razmerah v zaporih ter zagotavljanju zdravstvene oskrbe zapornikov s posebnimi potrebami (invalidov, dementnih zapornikov itd.) ter možnostim za delo zapornikov.

 

Delovno srečanje sta zaključila s pogovorom o  alternativnih oblikah prestajanja kazni in sodnih zaostankih.