Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Letna skupščina mednarodne organizacije za zapore (EUROPRIS) in konferenca generalnih direktorjev zaporskih uprav (CDAP) v Rimu

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič se je 21. novembra 2012 v Rimu udeležil letne skupščine mednarodne organizacije za zapore - European Organisation of Prison and Correctional Services - EUROPRIS in v nadaljevanju 17. konference direktorjev zaporskih uprav držav članic Sveta Evrope - CDAP, ki je potekala v Rimu od 22. do 24. novembra 2012. Konferenco sta organizirala Svet Evrope in italijanska uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Na konferenco so bili vabljeni tudi direktorji probacijskih uprav.

 

Uvodoma je udeležence konference v Vatikanu sprejel papež Benedikt XVI.  Poudaril je pomen načina izvrševanja kazenskih sankcij, spoštovanje človeškega dostojanstva in človekovih pravic. V nadaljevanju so udeležence konference nagovorili italijanska ministrica za pravosodje Paola Severino in visoki predstavniki Sveta Evrope.

 

Tema letošnje konference je bila »Tujci v zaporih in njihova obravnava od sprejema do odpusta«. Cilja diskusij in predstavitev praks v posameznih državah sta bila promocija in uveljavljanje mednarodnih standardov na tem področju, priprava na odpust in reintegracija v družbo. Odbor ministrov držav članic Sveta Evrope je 10. oktobra 2012 na 1152. zasedanju ministrskih namestnikov sprejel Priporočilo CM/Rec (2012) 12 glede tujih zapornikov (Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to member States concerning foreign prisoners), ki predstavlja niz priporočil kako obravnavati tujce v zaporih.

 

Zadnji dan konference je potekalo srečanje direktorjev z evropskimi sodniki in tožilci na temo prezasedenosti v zaporih. Obeh dogodkov se je kot predstavnica slovenske zaporske uprave udeležila tudi strokovna sodelavka za mednarodne zadeve Slava Novak.