Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Pličanič ob Dnevu UIKS podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem

Minister za pravosodje dr. Senko Pličanič je v torek, 9. aprila 2013, v prostorih Ministrstva za pravosodje, na posebni slovesnosti ob Dnevu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

 

 

Znak uprave za izjemne dosežke sta prejela Igor Skok, vodja referata za notranje in zunanje zavarovanje iz ZPMZKZ Celje in Vladka Blas, pedagoginja iz ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto.

 

Pismene pohvale za uspešno in dolgoletno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli: Vinko Bregar in Anton Jontez iz ZPKZ Dob, Stanislav Hrovat iz ZPKZ Dob, odprti oddelek Puščava, Marjan Erjavec iz ZPKZ Ig, Bojan Krnc iz ZPKZ Koper, Jurij Vidmar iz ZPKZ Koper, oddelek Nova Gorica, Mile Soldat, ZPKZ Ljubljana, odprti oddelek Ig, Franc Kociper, ZPKZ Maribor, oddelek Murska Sobota, Sonja Žižek, ZPKZ Maribor in Franc Strnad iz Prevzgojnega doma Radeče.

 

Za dosežke pri sodelovanju na področju izvrševanja kazenskih sankcij sta pismeno pohvalo prejela Toni Kočevar iz Lokalne akcijske skupine Novo mesto in Andragoški zavod Maribor.


Minister Pličanič je nagrajenke in nagrajence ter ostale udeležence slovesnosti nagovoril z naslednjimi besedami:


»Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, spoštovani generalni direktor  Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič, spoštovani direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora, spoštovani gostje.


Današnja slovesnost ob Dnevu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je namenjena podelitvi priznanj vsem tistim, ki so se posebej izkazali s svojim delom in predanostjo na področju izvrševanja kazenskih sankcij. Menim, da delo ki ga opravljate, ne pomeni samo zaposlitev, samo poklica, temveč pomeni veliko več, pomeni poslanstvo. Delo, ki ga opravljate je pomembno, zahtevno in odgovorno, še posebej v zadnjem času, ko so vladni varčevalni ukrepi korenito posegli tudi na vaše področje.  A hkrati je delo, ki ga opravljate tudi plemenito in humano. Delate z ljudmi, nad katerimi je zgubilo upanje že veliko ljudi, velik del družbe in država.


Vidim, da pri izvrševanju tako pomembnega poslanstva sledite razvoju posameznih strok, da ste pri delu inovativni in hkrati skrbite za varnost državljanov in državljank pred storilci kaznivih dejanj, kljub prenapolnjenosti, ki pesti nekatere vaše zavode.

Sam se bom po svojih najboljših močeh trudil prisluhniti vašim potrebam za nemoteno izvajanje nalog na področju izvrševanja kazenskih sankcij. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi, uspešno premagovali ovire na tem področju. Ena ključnih nalog v obdobju, ki je pred nami, je izgradnja novega zapora v Ljubljani, ki je poleg nove sodne stavbe v Ljubljani, ena od ključnih prioritet. Prav na mojo željo je bil ta projekt vključen tudi v koalicijsko pogodbo  kot ena od prioritet Vlade RS. Sam bom sproti spremljal aktivnosti ministrstva na tem področju in poskušal tudi s svojimi močmi pospešiti realizacijo tega cilja. Prenapolnjenost ljubljanskega zavoda za prestajanje kazni zapora je realnost, s katero se soočate že vrsto let. Seznanjen se tudi s perečo kadrovsko problematiko v drugih zavodih. Kolikor bo v moji moči, se bom zavzemal, da se število operativnih delavcev, torej pravosodnih policistov, strokovnih delavcev in inštruktorjev, ne bo zmanjševalo. Seznanjen sem tudi s perečo problematiko javnih gospodarskih zavodov, katerih poslanstvo je zagotavljati delo zaprtim osebam. Začasno smo rešili poslovanje in obstoj javno gospodarskega zavoda Pohorje, dolgoročno pa bo potrebna reorganizacija obstoječega sistema in iskanje finančno bolj vzdržnih organizacijskih oblik.


Veseli me, da sem se vašemu vabilu na podelitev priznanj lahko odzval in vas hkrati spodbujam, da s svojim delom nadaljujete tako uspešno kot do sedaj. Ob današnjem dnevu, ki je vaš dan, vam iskreno čestitam in še naprej želim uspešno delo.«