Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Zalar na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve

Minister za pravosodje Aleš Zalar se je 13. in 14. decembra 2011 udeležil Sveta za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju. Drugi dan je Svet obravnaval pravosodne točke.

 

Glede instrumentov s področja pravosodnega sodelovanja v civilnopravnih zadevah se je obširnejša razprava razvila glede predloga uredbe o dedovanju, katere namen je olajšati čezmejne postopke dedovanja s sprejemom jasnih in enotnih pravil in z uvedbo evropskega potrdila o dedovanju. Ministri so uskladili besedilo večine določb predloga uredbe razen dveh vprašanj, o katerih bo potrebna nadaljnja razprava na tehnični ravni. Prvo odprto vprašanje zadeva upoštevanje določila o vračanju daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža, ki je zaradi nepredvidljivosti za obdarjence nesprejemljivo za države običajnega prava, ki tega instituta ne poznajo. Drugo pa praktično izvedbo postopkov dedovanja, kadar postopek predvideva obvezno postavitev upravitelja zapuščine, pravo, ki se bo uporabilo za postopek dedovanja, pa tega ne pozna. Minister Zalar je posebej izpostavil, da morajo bodoče rešitve glede teh vprašanj spoštovati raznolikost pravnih sistemov in da morebitne izjeme ne smejo spodkopati temeljev uredbe.

 

Ministri so soglasno sprejeli politične smernice glede prenovitve uredbe Bruselj I, ki ureja pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah in predstavlja najpogosteje uporabljen instrument v čezmejnem pravosodnem sodelovanju. S smernicami so ministri zagotovili odpravo vmesnega postopka priznanja in izvršitve sodnih odločb iz drugih držav članic (t.i. odprava eksekvature). Po novi uredbi bo lahko stranka, ki razpolaga z izvršljivo sodno odločbo iz ene države članice, neposredno uveljavljala njeno izvršbo v drugi državi članici. Ta enostavnejši postopek bo stranki prihranil čas in denar, hkrati pa bosta stranki še vedno imeli na voljo vse dosedanje razloge za izpodbijanje izvršitve.

 

Na dnevnem redu Sveta je bil ponovno tudi predlog uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu. Poljsko predsedstvo tudi tokrat ni predvidelo razprave o predlogu, ampak je le predstavilo stanje pogajanj, kot ga vidi predsedstvo. Nekateri ministri, tudi slovenski, so to odločitev obžalovali in pozvali prihajajoče dansko predsedstvo, da ministrom omogoči politično izmenjavo mnenj o tem pomembnem in občutljivem predlogu, preden se nadaljujejo razprave na tehnični ravni.

 

Na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevaj je Svet PNZ dosegel splošni pristop o pobudi Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Republike Avstrije, Republike Slovenije in Kraljevine Švedske za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah. Slovenija je ena od so-predlagateljic predloga. Pobuda za direktivo bo vzpostavila nov instrument medsebojnega sodelovanja - evropski preiskovalni nalog, ki naj bi nadomestil obstoječe instrumente na tem področju, zajel vse vrste dokazov in s tem vzpostavil celovit sistem pridobivanja in izvedbe dokazov v čezmejnih primerih. Sodelovanje med državami v okviru evropskega preiskovalnega naloga pa bo potekalo na podlagi načela vzajemnega priznavanja. Dansko predsedstvo je napovedalo, da bo na podlagi splošnega pristopa začelo s pogajanji z Evropskim parlamentom.

 

Poleg tega so pravosodni ministri potrdili splošni pristop o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj. Prihodnja direktiva bo določala minimalne standarde in pravice žrtev, kar je ključno z vidika prostega gibanja oseb v EU.

 

Medtem ko posebni instrumenti v zvezi s terorističnimi dejanji, trgovino z otroki, njihovo spolno zlorabo in izkoriščanjem ter otroško pornografijo obravnavajo posebne potrebe nekaterih skupin žrtev ugotovljenih vrst kaznivih dejanj, bo zadevni predlog določil horizontalni okvir za obravnavanje potreb vseh žrtev kaznivih dejanj, ne glede na vrsto kaznivega dejanja, okoliščine oziroma kraj, kjer je bilo to storjeno. Gre za izjemen uspeh poljskega predsedstva, saj jim je splošni pristop uspelo doseči v šestih mesecih. Pogajanja med Svetom in Evropskim parlamentom se bodo začela pod danskim predsedstvom.

 

Poljsko predsedstvo je med drugim poročalo o napredku, ki je bil dosežen glede predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije v primeru prijetja. Glavno odprto vprašanje je definiranje obsega zadevne direktive. Stališča držav članic glede tega vprašanja se namreč razhajajo. Slovenija se glede zadevnega predloga zavzema za ambiciozen pristop. Prihodnje dansko predsedstvo je napovedalo, da bo predlog obravnavalo prioritetno.

 

Komisija je predstavila dva predloga uredb za finančne programe s področja pravosodja za novo finančno obdobje 2014 do 2020. Razprave ni bilo, uredbi pa naj bi bili sprejeti v letu 2012.

 

Med kosilom so ministri razpravljali o možnostih za nadaljnji razvoj in uporabo mediacije v čezmejnih civilnih, gospodarskih in družinskih sporih na eni strani ter v kazenskih na drugi strani. Minister Zalar je predstavil izjemne dosežke Slovenije na tem področju ter zlasti način, s katerim je mediacija postala atraktivna za stranke v sporu. Veliko dodano vrednost je namreč prinesel Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov in pred tem Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, s katerim je Slovenija kot prva država članica prenesla direktivo EU s tega področja. Minister je opozoril na veliko priložnost, ki jo nudijo sodobna sredstva komuniciranja (on-line) za stroškovno učinkovito reševanje sporov v alternativnih postopkih, še posebej v čezmejnih primerih. Ta ugotovitev velja tako za spore med podjetji kot tudi za spore med podjetji in potrošniki. Praksa kaže, da bo v prihodnje najpogosteje uporabljena kombinacija mediacijskih in arbitražnih postopkih (med-arb).