Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pravosodno ministrstvo uspešno: Zelenko v Sloveniji

Po večmesečnih prizadevanjih slovenskega Ministrstva za pravosodje pri pristojnih organih Republike Turčije sta slovenski in turški Interpol danes izpeljala postopek premestitve in g. Francu Zelenku omogočila prestajanje kazni zapora v Sloveniji.

 

Minister za pravosodje Aleš Zalar si je vse od začetka prošnje Franca Zelenka  za prenos izvršitve kazni v Slovenijo (maj 2010) prizadeval, da bi se obsojencu omogočilo prestajanje kazni zapora v Sloveniji. Tako je večkrat osebno posredoval tudi pri turškem ministru za pravosodje in rezultat prizadevanj je bil, da se je Turčija marca 2011 strinjala z začetkom prenosa izvršitve kazni, pod pogojem, da se poravnajo stroški kazenskega postopka, kar je pred tem kategorično zavračala in prenos pogojevala z vnaprejšnjim plačilom visoke denarne kazni.

 

Pravna podlaga za prenos izvršitve kazni med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo je instrument Sveta Evrope - Konvencija o transferju obsojenih oseb ter notranja zakonodaja obeh držav. Pri tem je treba poudariti, da na podlagi konvencije države pogodbenice niso dolžne premeščati oziroma sprejemati obsojenih oseb ter prevzemati izvršitve kazni, izrečene državljanom v tujih državah, pač pa postavlja »pravne okvirje - temelje«, ki pogodbenicam omogočajo sodelovanje v okviru tega instituta medsebojne pravne pomoči. Skladno z navedeno konvencijo lahko obsojena oseba vloži prošnjo za prenos izvršitve kazni bodisi v državi izreka kazni bodisi v državi prestajanja kazni, za izvedbo postopka transferja pa se morata obe državi s tem strinjati. Tako morajo biti za izvedbo postopka transferja izpolnjeni tudi pogoji po notranji zakonodaji držav.

 

Spomnimo: Maja 2010 Franci Zelenko zaprosil Ministrstvo za pravosodje za prenos izvršitve kazni v Slovenijo, to pa je prošnjo posredovalo Ministrstvu za pravosodje Republike Turčije. Ker odgovora nismo prejeli, smo ponovno urgirali, poleg tega pa se je minister za pravosodje Aleš Zalar ob robu neformalnega Sveta za pravosodje in notranje zadeve sestal s turškim pravosodnim ministrom in se dogovoril za pospešitev postopka. Po številnih usklajevanjih tako med pravosodnima ministrstvoma kot tudi zunanjima ministrstvoma, večkrat zahtevani dopolnitvi dokumentacije, usklajevanju turške in slovenske notranje pravne ureditve, plačilu stroškov kazenskega postopka v Turčiji in pravnomočni sodbi slovenskega sodišča, s katero je priznana sodba turškega sodišča in izrečena sankcija po slovenski zakonodaji, so pristojni organi Republike Turčije pristali na prenos izvršitve kazni v Slovenijo.