Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pravosodni policisti prisegli

 

Danes dne 21. 5. 2013 je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob potekala prisega 19-ih novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje in zahtevane izpite.  Pravosodni policisti so podali prisego pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušanom Valentinčičem, ki je pravosodne policiste tudi nagovoril. Pri tem je poudaril, da pravosodni policisti opravljajo težko in odgovorno delo. Zaupane so jim posebne naloge. Poudaril je, da je poslanstvo zaporskega sistema prizadevanje, da so zapori varni za družbo, zaprte in zaposlene, ter da se izvajajo programi, ki zaprtim omogočajo lažje vključevanje po odpustu. Pri tem imajo pravosodni policisti skupaj z drugimi strokovnimi delavci v zaporih pomembno vlogo.

Vsi kandidati razen enega, ki se je centralnega usposabljanja udeleževal koncem leta 2011,  so se centralnega usposabljanja udeležili v letu 2012 in sicer v dveh sklopih. Prvi sklop je potekal meseca marca in aprila, medtem ko je drugi sklop potekal meseca oktobra in novembra. Vodja oddelka za varnost pri Generalnemu uradu Jasmin Musić je povedal, da so morali kandidati  opraviti veliko obveznosti in sicer so tekom centralnega usposabljanja opravili preizkuse znanja s področja rokovanja s strelnim orožjem, samoobrambe z uporabo tonfe, predpisov, praktičnega postopka, pooblastil in prve pomoči, medtem ko so med praktičnim usposabljanjem v zavodih, ki je potekalo pred, po in med obema sklopoma centralnih usposabljanj, morali opraviti še izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti, izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku, napisati so morali seminarsko nalogo, si pridobiti oceno praktične usposobljenosti za delo v zavodu in se udeležiti usposabljanja za imenovanje v naziv. Po vseh končanih obveznostih je sledil še zaključni izpit, ki je obsegal praktični in ustni del.

Generalni direktor je po prisegi pravosodnim policistom izročil uradne izkaznice.