Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Danes sprejete spremembe Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi so tretji odločen korak v smer boljšega delovanja pravne države

Minister za pravosodje dr. Senko Pličanič prepričan, da je negativni trend obrnjen.

 

Ključni temelj naše demokratičnosti je pravna država, ki je tudi temelj socialne države. Brez pravne države v resnici ni države v pravem pomenu besede. Je le takšna ali drugačna oblika vladanja, a to ni država, v kateri ljudje živijo svobodno in izpolnjujoče življenje. Zato enako - kot zrak in vodo ter mlade generacije vse bolj tudi internet - za sodobno življenje nujno potrebujemo pravno državo. Pravna država pa za svoje življenje potrebuje neodvisno in učinkovito sodstvo.

 

Na Ministrstvu za pravosodje imamo dve bistveni nalogi: zagotoviti premišljeno, učinkovito in v praksi izvedljivo zakonodajo ter ustvariti dobre pogoje za nemoteno delovanje celotnega pravosodja. Ti dve nalogi sta ena izmed predpostavk za delovanje pravne države. Po opravljeni oceni stanja in strokovni pripravi je uspešno izpeljan niz odločnih korakov za izboljšanje pravne države.

 

ODLOČNI KORAKI K BOLJŠI PRAVNI DRŽAVI

 

Prvi korak je bil opravljen s spremembo insolvenčne zakonodaje. V mesecu maju je bila sprejeta s plebiscitarno večino (84 glasov za) in je začela veljati, 15. junija 2013. Tako po novem ne bodo več možni zavlačevalni manevri dolžnikov, ohranjena bodo zdrava jedra, stečajni upravitelji bodo dejansko mnogo bolj odgovorni upnikom.

 

Drugi zelo pomemben korak je bil podpis skupne zaveze s sodstvom. Dialog s sodstvom je bil naporen, včasih tudi v zelo povišanih tonih. Vendar je bilo vredno zaradi rezultatov. S podpisom zaveze sta sodna in izvršilna oblast jasno povedali, da vesta, kdo jima je nadrejen. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Vsi spoštujemo to ustavno določilo. To je pomembno sporočilo - država ni ukradena. Ko probleme javno priznaš in se zavežeš k spremembam, si naredil velikanski korak v pravo smer.

 

Sodstvo je s podpisom zaveze zdaj jasno pokazalo, da razume zahteve državljanov in gospodarstva po učinkovitem sodstvu ter prevzema polno odgovornost za izboljšanje razmer. Ker je zaradi delitve oblasti del odgovornosti tudi na izvršilni veji oblasti, se je zavezala tudi vlada. Zaveza je zelo objektiven in operativen dokument. Zaveza vsebuje jasen in podroben načrt – predvideni so ukrepi za racionalizacijo sojenja, zakonodajne spremembe ter zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in drugih materialnih pogojev za poslovanje sodišč.

 

Tretji korak se je zgodil danes, ko je državni zbor sprejel prvo fazo sprememb Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi. Za drugo fazo smo se zavezali letos jeseni. Sprejete spremembe omogočajo hitrejše in bolj učinkovito sodstvo.

 

Po dopustih nas čakajo nadaljnji koraki. Konec avgusta bomo vladi predstavili Zakon o sistemski razdolžitvi, septembra pa novele Zakona o brezplačni pravni pomoči, Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Zakona o državnem tožilstvu, Zakona o izvršbi in zavarovanju ter nekatere druge. Med ključne prioritete našega dela v letošnjem letu sodita poleg priprave omenjenih zakonodajnih sprememb, še izgradnja nove sodne stavbe in novega zapora v Ljubljani.

 

NEGATIVNI TRENDI SE OBRAČAJO NA BOLJE

 

Minister Pličanič je ob sprejemu zakonskih sprememb poudaril, kako pomembna je bila zanj v teh mesecih podpora javnosti in tudi podpora marsikoga v pravosodju. S skupnimi močmi  smo uspešno izpeljali prve velike korake za izboljšanje pravne države.

 

V relativno kratkem času malce več kot enega leta je bilo narejeno veliko. Želimo si, da bo pravna država delovala vse bolj opazno in, da bodo ljudje začeli verjeti v zmago pravice.

 

Prepričani smo, da se negativni trendi glede delovanja in predvsem zaupanja v pravno državo, obračajo na bolje. Seveda državljanke in državljani ne bodo zadovoljni čez noč. V zadnjem desetletju smo zabredli dokaj globoko in dopustili, da so načela pravne države in z njimi neodvisno, pravično in učinkovito sodstvo delovala pozabljena in izgubljena.

 

ZAHVALA VSEM, KI SE BORIJO ZA PRAVNO DRŽAVO

Formalno so svoje opravile vse tri veje oblasti, a v resnici so zares zaslužni državljanke in državljani, ki neomajno in glasno zahtevajo spremembe v pravo smer. Zahtevajo  pot nazaj k pravni državi in pravičnosti. Minister se za to odločnost in podporo državljankam in državljanom zahvaljuje.