Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejet Predlog uredbe o vzpostavitvi urada evropskega javnega tožilca

Evropska komisija je 17. 7. 2013 pripravila in sprejela Predlog uredbe o vzpostavitvi urada evropskega javnega tožilca. Na podlagi predloga Evropske komisije se bodo začela pogajanja držav članic v zvezi z vsebino bodoče uredbe.

Predlog uredbe temelji na 86. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da bo Urad evropskega javnega tožilca pristojen za preiskavo in pregon storilcev kaznivih dejanj zoper finančne interese Evropske unije; ustanovi pa ga Evropski svet z uredbo, ki jo morajo države članice sprejeti soglasno, po pridobitvi soglasja Evropskega parlamenta.

 

Razlog, ki je vodil Evropsko komisijo pri pripravi predloga uredbe je predvsem v tem, da obstoji t. i. evropski proračun, v katerega se stekajo denarna sredstva vseh držav članic, ne obstoji pa enotna politika pregona storilcev kaznivih dejanj zoper ta sredstva, saj je ta prepuščena pristojnim organom vsake od držav članic.

 

V predlogu uredbe je predvidena kolegijska in decentralizirana sestava Urada evropskega javnega tožilca, v katerega naj bi vsaka država članica imenovala svoje državne tožilce, ti pa bodo izmed sebe izvolili evropskega javnega tožilca, kot neke vrste vodjo Urada. Imenovani državni tožilci naj bi bili pristojni za preiskovanje in pregon storilcev navedenih kaznivih dejanj v tisti državi članici, iz katere prihajajo oziroma katera jih je v Urad imenovala. Navedeni državni tožilci bodo tudi zastopali obtožne akte pred kazenskimi sodišči držav članic.

 

Predlog uredbe med drugim določa, da bo Urad evropskega javnega tožilca pristojen za nadzor in usmerjanje preiskav in pregonov, vključno z zavrženjem ovadbe oziroma ustavitvijo zadeve. Skladno s 135. členom Ustave RS ter posledično določbami Zakona o državnem tožilstvu, kakor tudi glede na odločbo Ustavnega sodišča RS iz februarja 2013 v zvezi s statusom državnega tožilstva, je državni tožilec v skladu s slovenskim notranjim pravnim redom samostojen glede odločanja v konkretni zadevi, ki jo obravnava.

 

Glede na navedeno se bo Republika Slovenija v pogajanjih v zvezi z vsebino bodoče uredbe zavzemala za jasno razmejitev pristojnosti bodočega Urada in nacionalnih državnih tožilcev ob upoštevanju navedene samostojnosti, ter za določitev ustreznega razmerja do nacionalnih sodnih oblasti, katerim so tožilstva z vidika odločanja v kazenskih postopkih do neke mere podrejena.

 

Evropska komisija je s pripravo in sprejetjem tega predloga uredbe izpolnila napoved predsednika Barrosa v govoru Evropskemu parlamentu septembra 2012 v zvezi s stanjem v Evropski uniji, ko je potrdil zavezanost vladavini prava in boljši zaščiti davkoplačevalcev z učinkovitejšim bojem proti goljufijam in drugim kaznivim dejanjem na škodo sredstev oziroma finančnih interesov Evropske unije.