Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novela ZOPNI za še bolj učinkovit pregon gospodarske kriminalitete

Vlada RS je potrdila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A).

Minister za pravosodje dr. Senko Pličanič se je na današnji tiskovni konferenci po seji vlade zahvalil vsem iz pravosodja in organov pregona za njihovo resno, obsežno in strokovno delo. Po mnenju ministra Pličaniča je namreč slovensko pravosodje dokazalo, da je - ko gre za pregon gospodarske kriminalitete – lahko zelo učinkovito. Pri tem imajo seveda pomembno vlogo tudi jasni, učinkoviti in v praksi izvedljivi predpisi.

Pri izvajanju trenutno veljavnega zakona so se v praksi namreč pokazale številne pomanjkljivosti in šibke točke. Predlog novele ZOPNI-A je bil zato skrbno pripravljen na podlagi zbranih pripomb in predlogov vseh pristojnih organov in bo, če bo sprejet, odpravljal pomanjkljivosti obstoječega zakona.

Novosti v predlogu novele, prvi sklop:

1. Po novem je izrecno določena uporaba določb KZ-1, ki se nanašajo na odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi. Če preiskovancu ni mogoče odvzeti premoženja nezakonitega izvora, se mu odvzame premoženjsko vrednost tega premoženja (ali drugo premoženje, ki je zakonito, torej enakovredno premoženje ali pa premoženjsko korist - denarni znesek v tej vrednosti).

2. Ukinitev subjektivne okoliščine (t.i. slabovernosti). Na ta način državnemu tožilcu ni treba dokazovati, da je tretja oseba vedela oziroma bi morala vedeti, da je prejela premoženje nezakonitega izvora, kot pogoj za odvzem tega premoženja.

3. Še dodatno onemogočanje zlorab z zemljiškim dolgom. Dodali smo določbo, da se po začetku pravdnega postopka ne more začeti postopek poplačila zemljiškega dolga. S tem želimo preprečiti zlorabe lastnikov, ki ustanavljajo zemljiški dolg in skušajo z zemljiškimi pismi onemogočiti odvzem premoženja nezakonitega izvora.

4. Z jasnejšo definicijo olajšujemo dokazno breme tožilstva. Kot premoženje nezakonitega izvora se bo po novem štelo tisto premoženje, ki ni bilo pridobljeno na podlagi zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način; pojem lastnik je sedaj opredeljen kot oseba, ki ima ali se v pravnem prometu izkazuje kot imetnik premoženjske pravice.

Novosti v predlogu novele, drugi sklop (širjenje pristojnosti državnega tožilstva):

1. Po novem bo obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine (državno tožilstvo in policija, DURS/CURS, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja).

2. V SDT RS bo oblikovana posebna notranja organizacijska enota, ki po zakonu zastopa Republiko Slovenijo kot tožečo stranko v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora ali v zvezi z njim.

3. Širimo pristojnosti državnega tožilca za vse postopke, ki so v zvezi s postopkom po ZOPNI (tožbe glede izpodbojnosti in ničnosti, sodelovanje v nepravdnem, izvršilnem postopku). Tako bodo tožilci hitrejši v vseh z ZOPNI povezanih postopkih.

Minister Pličanič je tudi dejal, da je pri uspešnem pregonu gospodarske kriminalitete državno tožilstvo izjemnega pomena in da ima le-to trenutno na razpolago premalo ljudi. Dejal je, da nujno potrebujemo zadostno število usposobljenih tožilcev in vso potrebno strokovno podporo zanje. Zato Ministrstvo za pravosodje skupaj z Državnim tožilstvom pripravlja skupno zavezo glede potreb in ciljev. »Torej enako kot pri sodstvu, sedaj še pri tožilstvu«, je še povedal pravosodni minister.