Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

EUROPRIS in SVET EVROPE - KONFERENCA GENERALNIH DIREKTORJEV ZAPORSKIH UPRAV - CDAP

 

26. novembra 2013 je v Bruslju potekala konferenca in letna skupščina mednarodne organizacije Europris - The European Organisation of Prisons and Correctional Services - evropske organizacije za zapore. Europris je evropska nepolitična, nevladna organizacija, ki se je uradno ustanovila decembra 2011. Iniciativa za ustanovitev je bila dana med švedskim predsedstvom EU v letu 2009 z namenom, da v evropskih integracijah zastopa prakso zaporov. Pričakovano je, da so polnopravne članice organizacije države članice EU. Europris združuje praktike v zaporih s poudarkom na promociji etičnega in na pravicah utemeljenega odvzema prostosti, izmenjavi informacij in izvajanju strokovne pomoči za podporo tem ciljem. Konference in letne skupščine sta se udeležila generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič in sekretarka Slavi Novak.

 

Več na spletni strani Europris: www.europris.org

 

V nadaljevanju je v okviru Sveta Evrope in v soorganizaciji belgijske zaporske uprave, prav tako v Bruslju, v času od 27. do 29.novembra potekala 18. konferenca generalnih direktorjev zaporskih uprav. Na konferenci so sodelovali tudi direktorji probacijskih uprav, predstavniki EU, Europris, CEP, Eurochips in evropski sodniki in tožilci.

 

V sklopu konference so udeleženci imeli možnost ogleda novega zapora BEVEREN, ki bo odprt čez tri mesece, trenutno pa je izgradnja v zaključni fazi. Zapor je zgrajen v obliki javno zasebnega partnerstva med državo in zasebnikom na podlagi dogovora DBFM ( Design, Build, Finance, Maintain). Zapor je zgrajen za 312 moških obsojencev. Dve tretjini bosta na razpolago za obsojence in ena tretjina za pripornike.

 

Konferenca je v nadaljevanju potekala v okviru treh vzporednih sekcij, kjer so udeleženci razpravljali o prezasedenosti zaporov in poteh reševanja te problematike, o kompleksnosti vodenja zaporskih in probacijskih uprav, o pogojih prestajanja kazni in priprave na odpust in o vlogi in odnosu obeh služb, zaporske in probacijske v načrtovanju in izvrševanju individualnih načrtov prestajanja kazni. Predstavljen je bil tudi vidik kratkih kazni in njihovi učinkovitejši uporabi. Poseben poudarek je bil dan kako lahko praksa sodišč vpliva na zmanjšanje porasta zaporske populacije. Predstavljene so bile tudi prakse in primeri, ki jih je obravnavalo Evropsko sodišče za človekove pravice v povezavi s uresničevanjem konvencije o človekovih pravicah.

 

Več na spletni strani Sveta Evrope : www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/Conference_18_en.asp