Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Pličanič odprl objekt nove kotlovnice na lesno biomaso v ZPKZ Dob

Minister za pravosodje dr. Senko Pličanič in župan Občine Šentrupert Rupert Gole sta v torek, 18. marca 2014, slavnostno odprla objekt nove kotlovnice na lesno biomaso v kompleksu Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob.

 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij ter Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o., katerega ustanovitelj je Občina Šentrupert, sta sklenila pogodbo, po kateri se dobavitelj zavezuje, da bo naročniku zagotavljal lastno proizvodnjo toplotne energije na lesno biomaso za zadostitev vseh potreb po toplotni energiji s strani Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. Izgradnja toplovodnega omrežja je namenjena distribuciji toplote po celotnem zaprtem delu ZPKZ Dob, kakor tudi v Polodprtem oddelku Slovenska vas. Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za desetletno obdobje. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je proti plačilu odstopila zemljišče za izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje tridesetih let. Prav tako je bila na podlagi pogodbe opravljena prezaposlitev enega uslužbenca (kotlarja) iz ZPKZ Dob v JP Energetika Šentrupert d.o.o.

 

Minister je v svojem nagovoru udeležencem slavnostnega odprtja poudaril glavne prednosti projekta in pozdravil zgledno sodelovanje ZPKZ Dob in lokalne skupnosti.

 

Projekt je bil realiziran ob zglednem sodelovanju lokalne skupnosti in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Z novo pridobitvijo se bo največji državni zaporski kompleks ogreval na obnovljiv vir energije in pri tem zmanjšal stroške ogrevanja. Občina Šentrupert z njim uresničuje vizijo po energetski samooskrbi z obnovljivimi viri iz lokalnega okolja, za zaporski sistem pa se z realizacijo projekta odpirajo nadaljnje možnosti za zaposlovanje zaprtih oseb.