Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada za v.d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje imenovala Jožeta Podržaja

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim se Jožeta Podržaja z 20. 3. 2014 imenuje  za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za 6 mesecev.

Ministrstvo za pravosodje začenja reformo sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Del aktivnosti je tudi kadrovskih in bo zato ustanovljena posebna delovna skupina za reformo, v kateri bodo predstavniki ministrstva, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, stroke in sindikata.

Delovna skupina bo v sklopu predlogov reforme predlagala tudi novo organiziranost Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. V času reforme bo Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij vodil Jože Podržaj, dolgoletni direktor največjega slovenskega zapora na Dobu. Jože Podržaj, univerzitetni diplomirani psiholog, je poklicno pot začel v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob leta 1984, kjer je prevzemal različna vodstvena delovna mesta: od vodje oddelka do koordinatorja in vodje sektorja, direktor zavoda pa je postal leta 1997. Poleg izkušenj, ki jih je pridobil v 28 letih delovne dobe, je skozi različne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja pridobil tudi potrebna znanja in veščine za opravljanje najzahtevnejših strokovnih in vodstvenih nalog.

 

 

Vlada razrešila Dušana Valentinčiča s položaja generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim se z 19. 3. 2014 s položaja generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje razreši Dušana Valentinčiča.

Ministrstvo za pravosodje začenja reformo sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Del aktivnosti je tudi kadrovskih in bo zato ustanovljena posebna delovna skupina za reformo, v kateri bodo predstavniki ministrstva, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, stroke in sindikata.

Delovna skupina bo v sklopu predlogov reforme predlagala tudi novo organiziranost Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. V času reforme bo Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij vodil Jože Podržaj, dolgoletni direktor največjega slovenskega zapora na Dobu. Minister ocenjuje, da bo s svojim strokovnim znanjem in izkušnjam po eni strani zagotavljal stabilnost in delovanje zaporskega sistema, po drugi strani pa tudi izvedel potrebne spremembe in v naš sistem uvedel dobre prakse iz drugih držav.

Z mesta generalnega direktorja uprave odhaja Dušan Valentinčič. Minister Pličanič ceni njegovo dolgoletno prizadevno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij in mu izreka zahvalo za ves vloženi trud. Valentinčič bo ponovno prevzel naloge direktorja zapora v Kopru in bo s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami sodeloval pri nadaljevanju reforme zaporskega sistema.