Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost – kratka predstavitev režimov prestajanja zaporne kazni in Odprtega oddelka Puščava

Zaradi medijskega zanimanja objavljamo nekaj osnovnih informacij o režimih prestajanja zaporne kazni (zaprti, polodprti, odprti) ter o Odprtem oddelku Puščava:

 

 

Režimi prestajanja zaporne kazni


V zavodih za prestajanje kazni zapora obstajajo trije režimi oziroma oddelki prestajanja kazni: zaprti, polodprti in odprti. Med seboj se razlikujejo predvsem po stopnji omejevanja svobode. Ena bistvenih razlik med odprtim in zaprtim oddelkom je v možnosti koriščenja prostih izhodov zunaj zavoda - v odprtem oddelku se take izhode na podlagi posebnih kriterijev lahko koristi do petkrat mesečno. Razlike so tudi v možnosti dela med prestajanjem kazni. Obsojenci na zaprtem oddelku praviloma delajo znotraj zavoda, na odprtem oddelku pa lahko ob določenih pogojih hodijo na delo izven zavoda. Obiski za tiste, ki so na zaprtem oddelku, so praviloma v prostorih za obiske znotraj zavoda z ali brez nadzora. Za tiste, ki so na odprtem oddelku, so lahko obiski zunaj v okolici zavoda, lahko so podaljšani do 5 ur. Obsojenci v zaprtem režimu imajo omejitve pri sprejemanju paketov, tisti na odprtem teh omejitev nimajo. Razlike so tudi pri komuniciranju z zunanjim svetom – na dislociranih odprtih oddelkih je za razliko od zaprtih in polodprtih režimov dovoljena uporaba mobilnega telefona in interneta.


V preteklem letu (2013) je v Sloveniji 68 % obsojencev prestajalo kazen v zaprtem režimu, 21 % jih je bilo nameščenih v polodprti režim in 8 % v odprti režim. Med prestajanjem kazni se režim obsojencem spreminja glede na njihovo uresničevanje osebnega načrta in varnostni vidik. O premestitvi obsojenca v milejši režim odloča direktor zavoda na podlagi ocene, da obsojeni ne bo zlorabil takega režima. V primeru, da obsojenec zlorabi svobodnejši režim prestajanja kazni, se ga lahko razporedi nazaj v zaprti del.

 


Kratka predstavitev Odprtega oddelka Puščava

 

 

Kategorije zaprtih oseb: obsojenci
Kapaciteta: 21

 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Ministrstvo za pravosodje, v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, lokalno skupnostjo in občinama Šentrupert ter Mokronog-Trebelno sta z namenom izboljšanja razmer v slovenskih zaporih v letu 2009 v uporabo prevzela opuščen vojaški objekt Puščava v Mokronogu. Z zagotovitvijo novih prostorskih kapacitet je bila sprva mogoča preselitev 17 obsojencev, ki so kazen prestajali na odprtem oddelku. Odprtje novega oddelka Puščava ni razbremenilo le prostorskih kapacitet oddelka v Slovenski vasi, kjer se je takrat izvajal polodprti in odprti režim prestajanja zaporne kazni, temveč je v tistem obdobju pripomoglo tudi k izboljšanju bivanjskih in siceršnjih razmer v ZKPZ Dob. V delno izpraznjene prostore v Slovenski vasi je ZKPZ Dob namreč namestil obsojence iz zaprtega dela, za katere je vodstvo ocenilo, da so primerni za prestajanje kazni v polodprtem oddelku.

 

Odprti oddelek Puščava je dislociran oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, ki se nahaja cca. 3 km od matičnega zavoda. Oddelek sestavlja en bivalni objekt, v katerem lahko bivajo obsojenci v šestih sobah, ki so eno, tri ali štiri posteljne. V tem oddelku so nastanjeni najbolj urejeni in neproblematični obsojenci, ki so se skozi proces preverjanja izkazali za zaupanja vredne in jim je v interesu, da tega zaupanja ne zlorabijo.

 

 

Osnovne značilnosti bivanja na Odprtem oddelku Puščava (izvleček iz hišnega in dnevnega reda):


- bujenje je ob delovnih dneh predvideno ob 6h, od dela prostih dneh ob 7h; bivanje na prostem je v poletnem času mogoče do 21.45 ure, v zimskem do 20. ure; nočni počitek je predviden od 22. ure dalje,
- obsojenci se lahko v prostem času svobodno gibljejo v okolici oddelka; odhod in prihod iz okolice oddelka so obsojenci dolžni prijaviti pravosodnemu policistu, ki opravlja naloge nadzora in varovanja v oddelku,
- obsojenci lahko enkrat tedensko odidejo v bližnjo prodajalno, kjer lahko kupijo potrebščine, ki jih smejo posedovati po hišnem redu,
- obsojenci lahko nosijo svojo obleko, obutev in športna oblačila,
- obsojenci prejemajo obroke v jedilnici: hrana se pripravlja v zaprtem delu ZPKZ Dob in se pripelje na lokacijo odprtega oddelka; ure obrokov so določene v dnevnem redu,
- obiski niso nadzorovani; če je obsojencu podeljena ugodnost obiska zunaj zavoda, obiski potekajo izven odprtega oddelka; na OO Puščava ni možnosti koriščenja garsonjere z ožjimi družinskimi člani, saj ima večina obsojencev možnost koriščenja zunajzavodskih ugodnosti,
- spremljanje TV programov ni omejeno,
- obsojenci imajo lahko pri sebi na lastno odgovornost denar v višini 500 EUR,
- dovoljena je uporaba mobilnih telefonov in interneta na lastne stroške, če ni podana nevarnost za kakršnokoli zlorabo teh komunikacij in ogrožena varnost; obsojenec ima pravico le do enega mobilnega telefona oziroma računalnika; fotografiranje ni dovoljeno,
- obsojenci imajo v oddelku na voljo sobo, namenjeno rekreaciji, imajo tudi možnost uporabe zunanjih igrišč za balinanje, tenis in odbojko,
- v okviru oddelka so tri delovna mesta na hišnih delih; obsojenci, ki niso sposobni za pridobitno delo, imajo možnosti vključitve v delovno terapijo.