Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij

V zvezi z današnjo odločitvijo, sprejeto na ustanovni seji Državnega zbora, po kateri je bil obsojencu Janezu Janši potrjen mandat poslanca, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij sporoča, da bo imenovanemu omogočeno opravljanje delovnih obveznosti v Državnem zboru tudi v bodoče.

 

Obsojenec bo moral za vsak izhod iz zavoda sprožiti postopek in predložiti ustrezna dokazila, na podlagi katerih mu bo odobren časovno opredeljen namenski izhod. Upravičenost trajanja izhoda bo vodstvo zapora, kot je to običajno, sproti preverjalo. V času izhoda se je obsojeni dolžan ravnati skladno s splošnimi predpisi.

 

V primeru neodložljivih obveznosti obsojencev se poslužujemo namenskih izhodov, ki niso pogojeni z zakonsko določenim deležem prestane kazni (20 %), po katerem se obsojencu lahko podelijo ugodnosti. V medijih je bila predstavljena napačna interpretacija, zato še enkrat poudarjamo, da gre v danem primeru za prakso, ki v ničemer ne odstopa od enake obravnave obsojencev.

 

Zaradi številnih vprašanj v zvezi z govorom poslanca pred Državnim zborom, pojasnjujemo, da je skladno z 39. členom Ustave RS vsem zagotovljena svoboda izražanja misli in govora. V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij na podlagi dostopnih informacij ocenjujemo, da obsojenec ni kršil predpisov, zato ni pravne podlage, po kateri bi zoper njega kakorkoli ukrepali.