Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Udeležba v. d. generalnega direktorja URSIKS na mednarodni konferenci v Nemčiji

Jože Podržaj, v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij se je skupaj s Slavi Novak, sekretarko na Generalnem uradu in Danijelo Mrhar Prelić, direktorico ZPKZ Ig, udeležil zaključne mednarodne konference na temo »Reintegracija visoko rizičnih obsojencev«. Konferenca je potekala od 3. do 5. septembra 2014 v Rostocku, v Nemčiji, v sklopu projekta EU Justice Cooperation Network (JCN), v katerem je URSIKS pridružena članica. Gostitelj konference je bilo Ministrstvo za pravosodje dežele Mecklenburg-Western Pomerania, ki je bilo tudi koordinator projekta. Partnerji so bili Estonija, Finska, Irska in Italija. Kot pridruženi partnerji so bili poleg Slovenije še Slovaška, Belgija in mednarodna organizacija CEP (The European Organisation for Probation).

 

Cilj evropskega projekta je ustanovitev evropske mreže najboljših praks pri vodenju in obravnavi obsojencev pri prehodu iz zapora ob koncu kazni, z usmeritvijo na visoko rizične obsojence. Projekt je obsegal pet glavnih aktivnosti: oblikovanje skupne enako razumevajoče definicije kdo so visoko rizični obsojenci in kako prehajajo nazaj v skupnost po prestani kazni; primerjave obstoječih sistemov, komparativne analize nacionalnih programov partnerskih organizacij; analiza in evalvacija obstoječih programov za določitev dobrih praks; razvoj standardov in modelov obravnave za tovrstne obsojence in delitev teh izkušenj na mednarodni konferenci.

 

Na konferenci se je zbralo 440 strokovnjakov iz 34 evropskih držav. Predstavljene so bile dobre prakse in izkušnje držav, vključenih v projekt ter predlogi za oblikovanje skupnih standardov obravnave in raziskave na temo visoko rizičnih obsojencev. Sodelovali so tudi raziskovalci iz akademske sfere in predstavili svoja raziskovanja.

 

Odbor ministrov držav članic Sveta Evrope je letos sprejel priporočilo v zvezi z obravnavo nevarnih obsojencev, kjer so opredeljene glavne smernice za delo z nevarnimi obsojenci med prestajanjem kazni.

 

Povezava