Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

ZPKZ Dob - projekt »Aktivacija neaktivnih«

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so uspešno končali program »Spodbujanje oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za vrnitev, oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo« ali krajše »Aktivacija neaktivnih«. Izvajalec programa je bil Zavod Papilot iz Ljubljane.

 

Program je potekal od 27. januarja 2014 in se bo končal 6. oktobra 2014. Izvajal se je v štirih modulih:
- 1. modul: uvodno motivacijsko srečanje je potekalo 2 uri dne 27. januar 2014;
- 2. modul: triaža v trajanju 15 ur je za I. skupino potekal od 17. februarja 2014 do 20. februarja 2014, za II. skupino pa od 24. februarja 2014 do 27. februarja 2014. Zaključno srečanje tega dela je bilo 12. marca 2014, kjer so bili obsojenci seznanjeni z mnenjem strokovnega tima in s predlogom za nadaljnjo obravnavo;
- 3. modul: delavnica za učinkovit vstop na trg dela je potekal 210 ur, v času od 17. marca 2014 do 10. junija 2014;
- 4. modul: spremljanje in podpora udeležencu pri izvajanju dogovora o aktivnostih je potekal 30 ur od 10. julija 2014 in se bo zaključil s 6. oktobrom 2014.

 

Cilj programa je bilo povečanje socialne vključenosti oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, njihove fleksibilnosti in zaposljivosti ter izobraževanje, prepoznavanje ključnih ovir in prednosti udeleženca ter izbor aktivnosti za razvijanje potenciala za vrnitev na trg dela, pridobivanje in razvijanje kompetenc za iskanje zaposlitve.

 

Delo je potekalo v individualni in skupinski obliki. Posebno pozornost so udeleženci namenjali razvijanju konstruktivnih strategij, spodbujanju vzpostavitve družbeno sprejemljivega vrednostnega sistema, v katerem delo predstavlja pomembno vrednoto, resocializaciji, seznanjanju z informacijami, kam po prestani kazni po nasvet in pomoč, učenju računalništva in krepitvi medosebnih kompetenc, ki obsojencem lajšajo vključevanje v socialno življenje tako znotraj zavoda kot zunaj (bodisi v času koriščenja zunajzavodskih ugodnosti ali po prestani kazni).

 

Na podlagi dobrega sodelovanja, pozitivnih odzivov s strani obsojencev in opaženi aktivaciji s strani vključenih, je bilo sodelovanje sklenjeno tudi ob morebitnem pogojnem odpustu, usmerjanju obsojencev po prestani kazni, vključevanju in usmerjanju v različne ustrezne programe… Sodelovanje lahko ocenimo kot uspešno.

 

Program je uspešno zaključilo 13 obsojencev. Namenjen je bil predvsem tistim, ki imajo interes za aktivni pristop k iskanju zaposlitve po prestani kazni, kot tudi tistim, ki si želijo novih znanj, saj gre za naložbo v prihodnost in vseživljenjsko karierno orientacijo.