Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Klemenčič na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju

Minister Klemenčič se bo v četrtek, 4. decembra 2014, v Bruslju udeležil zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve.

Na zasedanju bo potekala izčrpna orientacijska razprava glede Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), tokrat bodo ministri razpravljali o mehanizmu 'one stop shop'. Poleg tega bodo pozvani, da potrdijo delni splošni pristop glede določb o fleksibilnosti za javni sektor in glede Poglavja IX (posebne vrste obdelav).

 

Poleg tega bo italijansko predsedstvo informiralo ministre o trenutnem stanju glede predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov, ki se obravnava vzporedno s predlogom Splošne uredbe.

 

Italijansko predsedstvo bo med drugim predstavilo besedilo prvih 33 členov predloga uredbe o vzpostavitvi Urada evropskega javnega tožilca, ki je nastalo na podlagi dosedanjega dela litvanskega in grškega predsedstva. Ministri bodo opravili orientacijsko razpravo glede imenovanja evropskih tožilcev in glavnega tožilca prihodnjega Urada.

 

Na zasedanju bo obravnavan tudi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust). Ministri bodo pozvani, da naj potrdijo delni splošni pristop.

 

Poleg tega načrtuje predsedstvo, da bi Svet potrdil splošni pristop glede predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in pravice do prisotnosti na sojenju v kazenskih postopkih. Na podlagi splošnega pristopa se bodo začela pogajanja med Svetom in EP.

 

Predsedstvo načrtuje potrditev političnega dogovora glede Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti. 

 

Na zasedanju bo ponovno v obravnavi Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012.

 

V obravnavi bo tudi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti ter Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog.

 

Na kosilu ob robu Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve bodo ministri razpravljali, kako bi lahko okrepili pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, da se naslovi problematika tujih borcev.