Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svečana prisega novosprejetih pravosodnih policistov

Danes, 23. januarja 2015, je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob potekala prisega 12-ih novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje in zahtevane izpite. Pravosodni policisti so podali prisego pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem, ki je pravosodne policiste tudi nagovoril. Poudaril je, da je usposabljanje ključno za kompetentno in zakonito opravljanje dela pravosodnih policistov. Ti z današnjim dnem, ko so izrekli prisego, prejemajo polna pooblastila in s tem prevzemajo odgovornost in obvezo za korektno opravljanje dela.

 

Vsi kandidati so se centralnega usposabljanja udeležili v letu 2014, in sicer v dveh sklopih. Prvi sklop je potekal od 31. marca 2014 do 30. maja 2014, medtem ko je drugi sklop potekal od 29. septembra 2014 do 22. novembra 2014. V vmesnem času je potekalo praktično usposabljanje v zavodih za prestajanje kazni zapora.

 

Vodja oddelka za varnost na Generalnemu uradu Jasmin Musić je povedal, da so morali kandidati opraviti veliko obveznosti, in sicer so tekom centralnega usposabljanja opravili preizkuse znanja s področja predpisov, praktičnega postopka, pooblastil, prve pomoči, rokovanja s strelnim orožjem in samoobrambe, medtem ko so med praktičnim usposabljanjem v zavodih, ki je potekalo pred, po in med obema sklopoma centralnih usposabljanj, morali opraviti še izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti, izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku, pripraviti so morali seminarsko nalogo, si pridobiti oceno praktične usposobljenosti za delo v zavodu in se udeležiti usposabljanja za imenovanje v naziv. Po vseh končanih obveznostih je sledil še zaključni izpit, ki je obsegal praktični in ustni del.

 

Generalni direktor je po prisegi novosprejetim pravosodnim policistom, ki so v večini bivši sodelavci Carine, izročil uradne izkaznice.

 

Po svečanem dogodku je bil generalni direktor novinarjem na voljo tudi za odgovore na novinarska vprašanja o aktualnih dogodkih v zaporskem sistemu.