Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Klemenčič na neformalnem srečanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Latviji

Minister Klemenčič se danes in jutri, 29. in 30. januarja 2015, v Rigi, Latvija, udeležuje neformalnega srečanja ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

Na področju pravosodja bo razprava potekala o vlogi pravosodja znotraj Digitalne agende, in sicer o dveh vidikih. Najprej o reformi varstva osebnih podatkov. Januarja 2012 je Evropska komisija v okviru t.i. zakonodajnega paketa reforme varstva osebnih podatkov predložila predlog Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation), ki bo nadomestila trenutno veljavno Direktivo 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter povezani predlog Direktive o varstvu osebnih podatkov na področju kazenskega področja (policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah)  (»law enforcment« direktiva), ki bo nadomestila sedaj veljavni Okvirni Sklep Sveta 2008/877/PNZ. Razprava glede razmejitve dometa uporabe med Uredbo in Direktivo je do sedaj potekala predvsem glede Direktive, deloma pa tudi Splošne Uredbe, saj bo področje uporabe, ki ga bo pokrivala Direktiva moralo biti izvzeto iz področja uporabe Uredbe.

 

Naslednji vidik pa bo spodbujanje informatizacije - digitalnih rešitev/orodij znotraj pravosodja, natančneje uporaba obstoječih instrumentov čezmejnega pravosodnega sodelovanja v kazenskih in civilnih zadevah skozi informacijsko tehnologijo in digitalizacijo (ter instrumentov, ki so trenutno v pripravi). Cilj bo izmenjava najboljših praks ter razprava o možnostih za prihodnji pristop na EU nivoju glede tega področja.

 

Latvijsko predsedstvo izpostavlja svojo prioriteto sodelovanja z državami Vzhodnega partnerstva, zato bo ob robu neformalnega zasedanja organiziralo tudi širše srečanje ministrov za pravosodje in notranje zadeve držav članic EU z ministri držav Vzhodnega partnerstva, in seveda s pristojnima komisarjema za pravosodje oz. notranje zadeve in migracije. Vzhodno partnerstvo predstavlja novo politiko odnosov med EU in Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Modlavijo in Ukrajino, vzpostavljeno v letu 2009.  Razprave ministrov na skupnem delu zasedanja bodo osredotočene na reforme sodstva, javnega tožilca in policije v povezavi s čezmejnim sodelovanjem in dobrimi praksami v smislu krepitve pravne države ter preprečevanja in boja proti korupciji.

 

Ministri bodo razpravljali tudi o pravosodnih vidikih terorizma v sklopu aktivnosti, ki pomenijo odziv na januarske teroristične napade v Pariz oziroma na teroristične grožnje drugod po Evropi.