Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Klemenčič na konferenci »Izvajanje Evropske konvencije o človekovih pravicah, naša skupna odgovornost«

Minister Klemenčič se bo v četrtek, 26. marca 2015, na povabilo belgijskega ministra za pravosodje Koenn Geensa in generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørn Jaglanda v okviru belgijskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope udeležil konference na visoki ravni na temo »Izvajanje Evropske konvencije o človekovih pravicah, naša skupna odgovornost«.

Konferenca gradi na procesu, katerega cilj je dolgoročnejša učinkovitost konvencijskega sistema in katerega posebne mejnike predstavljajo konference v Interlaknu (2010), Izmirju (2011) ter Brightonu (2012), kjer so bile sprejete politične deklaracije, ki so predstavljale zavezo za reformne procese preteklih let in na podlagi katerih sta bila na primer sprejeta Protokola št. 15 in Protokola št. 16 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

 

Konferenca poudarja pomembnost, ki jih imajo vsi akterji: države pogodbenice, Odbor ministrov Sveta Evrope ter Evropsko sodišče za človekove pravice, pri učinkovitem izvajanju konvencije ter opozarja na pomembnost načela subsidiarnosti.

 

Konferenca  sledi naslednjim ciljem:

 

• utrditi zavezo držav pogodbenic konvencije, ki so skladno z načelom subsidiarnosti primarno odgovorne za varstvo in spoštovanje pravic iz konvencije;
• ohraniti neodvisnost in avtoriteto Evropskega sodišča za človekove pravice;
• zagotoviti boljšo implementacijo konvencije in učinkovitejše izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice na nacionalni ravni, kot tudi zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvrševanjem sodb s strani Odbora ministrov Sveta Evrope.

 

Bistven namen  tokratne konference je sprejem deklaracije, ki bo dala nov zagon reformnemu procesu, začetem v Interlaknu, ob poudarjanju skupne odgovornosti, ko gre za izvajanje konvencije. Deklaracija bo tako služila kot usmeritev Odboru ministrov za nadaljnje procese, ki bodo skladno s cilji konference usmerjeni predvsem v načine učinkovitejšega izvajanja konvencije, vključno z učinkovitejšim izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

 

Ob robu konference bo minister generalnemu sekretarju Sveta Evrope predal ratifikacijsko listino Protokola št. 16 h konvenciji. Protokol širi jurisdikcijo Evropskega sodišča za človekove pravice na dajanje svetovalnih mnenj nacionalnim sodiščem držav članic Sveta Evrope. Republika Slovenija je Protokol podpisala 2. oktobra 2013, notranjepravno pa ga je potrdila 19. decembra 2014 z Zakonom o ratifikaciji Protokola št. 16 h Konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah.