Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Klemenčič podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem v četrtek, 9. aprila 2015, na slovesnosti ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in praznovanju njene 20-letnice, ki je potekala na Brdu pri Kranju, podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

Generalni direktor Jože Podržaj je v svojem nagovoru čestital vsem nagrajencem za trud in predanost, ki ju vsakodnevno vlagajo v izvajanje svojega poslanstva pri delu z zaprtimi osebami. Posebej se je zahvalil svojim predhodnikom, ge. Ireni Križnik, g. Tomažu Smoletu in g. Dušanu Valentinčiču, ki so izgrajevali Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij v njenem 20-letnem obdobju. Poudaril je, da so se v tem času zgodile pomembne družbene spremembe, ki se močno odražajo tudi v zaporskem sistemu. Ob ustanovitvi uprave leta 1995 je bilo zaprtih manj kot 800 oseb, danes jih je preko 1.500. Pomembno se je spremenila njihova struktura, tako z vidika varnostnih tveganj kot vsestranske zahtevnosti strokovne obravnave. Dodatne naloge se opravljajo s skoraj enakim številom zaposlenih kot ob ustanovitvi uprave. Kljub kadrovskim in finančnim omejitvam pa je mogoče trditi, da slovenski zaporski sistem deluje. Deluje zaradi kvalitet, ki jih premorejo naši zaposleni in jih ni mogoče odvzeti, to so znanje, volja, energija in odločenost, da tudi v zaostrenih pogojih dela vsak na svoj način prispeva k skupnemu cilju. Generalni direktor je poudaril pomen medsebojnega sodelovanja, zaupanja in spoštovanja ter izpostavil tvorno sodelovanje z obema sindikalnima organizacijama.

 

Celotni nagovor generalnega direktorja

 

Zbrane je nagovoril tudi minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, ki je poudaril, da je slovenski sistem izvrševanja kazenskih sankcij human, sodoben in strokoven. Prizadeval si bo, da se trend slabih materialnih in kadrovskih pogojev v prihodnosti obrne na bolje. Minister je med drugim na zadnjem zasedanju evropskih ministrov za pravosodje in notranje zadeve skupaj s kolegi iz drugih držav članic podpredsedniku Evropske komisije predal pisno pobudo za to, da bi se reševanje prenatrpanosti zaporov omogočalo tudi skozi finančne mehanizme Evropske unije. Minister je na slovesnosti uprave izpostavil, da je zaporski sistem izjemno pomemben del pravosodnega sistema ter izrazil, da je njegova prisotnost na slovesnosti tako dolžnost kot privilegij in ob tem čestital vsem nagrajencem.

 

Po koncu uradnega dela slovesnosti so si lahko zbrani ogledali tudi razstavo izdelkov, ki so jih v okviru prostočasnih dejavnosti izdelali mladoletniki ter obsojenci in obsojenke iz več zavodov.


Pisne pohvale za uspešno in dolgoletno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Mirko Kukec (ZPKZ Dob)
Damir Šebijan (ZPKZ Dob – Odprti oddelek Puščava)
Mihael Bregant (ZPKZ Dob)
Stanislav Strajnar (ZPKZ Dob)
Robert Misja (ZPKZ Ig)
Andrej Fideršek (ZPMZKZ Celje)
Bojan Režen (ZPMZKZ Celje)
Gilberto Križman (ZPKZ Koper)
Mirela Hrvatin (ZPKZ Koper)
Primož Ukmar (ZPKZ Koper – Oddelek Nova Gorica)
Božo Brkopec (ZPKZ Ljubljana – Oddelek Novo mesto)
Nevenka Čeh (ZPKZ Ljubljana – Oddelek Novo mesto)
Sony Globokar (ZPKZ Ljubljana)
Barbara Vatovec (ZPKZ Ljubljana)
Miroslav Srkoč (ZPKZ Maribor – Oddelek Murska Sobota)
Ladislav Karlovšek (PD Radeče)
Suzana Peteh Volf (Generalni urad)
Aleksander Kotnik (Generalni urad)


Pisne pohvale za vidnejše dosežke na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Za vidnejše dosežke – preprečitev požara v ZPKZ Maribor
Izmena pravosodni policistov v sestavi: Dušan Caf, Albin Krajnc, Tomislav Verdnik, Davorin Turk, Aleksander Rodošek in Stanislav Gobec (ZPKZ Maribor) 


Pisno pohvalo za sodelovanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij je prejela:
Dr. Irena Lasič, Zdravstveni dom Ljubljana


Znak Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij za izjemne dosežke na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Robert Kozina (ZPKZ Ljubljana)
Jožica Benčič (ZPMZKZ Celje)
Oddelek za vzgojo Prevzgojnega doma Radeče
Darinka Požar (Generalni urad)


Plaketo ministrstva za izjemno strokovno delo, izboljšave pri delu in izjemne zasluge pri razvoju in krepitvi ugleda sistema izvrševanja kazenskih sankcij sta prejela:
Slava Novak (Generalni urad)
Dušan Valentinčič (ZPKZ Koper)