Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

URSIKS – predstavitev letnega poročila 2014

V torek, 19. 5. 2015, je potekala novinarska konferenca Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, na kateri je generalni direktor Jože Podržaj skupaj s sodelavci Lucijo Božikov, vodjo Oddelka za vzgojo, Jasminom Musićem, vodjo Oddelka za varnost ter Ksenjo Lampe, predstavnico za odnose z javnostmi, predstavil letno poročilo 2014 in aktualno problematiko.

 

Generalni direktor je izpostavil, da so bile v preteklem letu v slovenskih zaporih zagotovljene stabilne varnostne razmere in kvalitetna obravnava zaprtih oseb. V letu 2014 ni bilo nobenega primera bega iz zaprtega dela zavoda in nobenega primera samomora, kar je glede na naraščajoče število zaprtih oseb ter siceršnjo kadrovsko in materialno stisko slovenskega zaporskega sistema spodbuden podatek. Zaskrbljujoč je podatek, da se je povprečno število zaprtih oseb od ustanovitve Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij pred 20-leti skoraj podvojilo (1995: 772 zaprtih oseb, 2014: 1.511 zaprtih oseb), število zaposlenih javnih uslužbencev pa je ostalo na enaki ravni (leto 1995: 855 zaposlenih javnih uslužbencev, leto 2014: 832 javnih uslužbencev). V letu 2014 je za slovenske zapore pomembna tudi razveljavitev ureditve uklonilnega zapora ter ustanovitev enovitega Javnega gospodarskega zavoda Rinka.

 

V nadaljevanju so bili predstavljeni ključni podatki, značilni za leto 2014: povečalo se je povprečno dnevno število zaprtih oseb na 1.511 (v letu 2013: 1.430), povečanje je zaznano predvsem pri kategoriji obsojencev (št. novosprejetih obsojencev v letu 2014: 1.711, v letu 2013: 1.172), zmanjšalo se je število zaposlenih (za 10 javnih uslužbencev). Strošek oskrbnega dne za zaprto osebo je v letu 2014 znašal 61 EUR, kar v primerjavi z letom 2013 pomeni 4,7 odstotno zmanjšanje. V povprečju se je prenapolnjenost zaporov zvišala iz 110,6 % v letu 2013 na 116,8 % v letu 2014.

 

V drugem delu je generalni direktor izpostavil aktualne razmere in aktivnosti, vezane predvsem na pripravo novele Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in aktivnosti za izboljšanje neugodnega kadrovskega in materialnega stanja v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

 

 

Letno poročilo URSIKS 2014