Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

ZPKZ Dob - tečaj tujega jezika

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje izvajal samoplačniški tečaj nemškega jezika.

 

Tečaj je potekal od 26. marca 2015 do 18. junija 2015. Obsegal je 30 ur, vključenih je bilo 10 obsojencev, od katerih ga je uspešno zaključilo 9. Na tečaju so obsojenci osvojili naslednja znanja in spretnosti: slušno, bralno in pisno sporazumevanje; besedišče: lastna predstavitev, štetje do 1000, predmeti v gospodinjstvu, hrana in pijača, naročanje hrane, letni časi, dnevi v tednu; slovnične strukture: spreganje glagolov v sedanjiku, vrste povedi, vrstni red besed v povedih, uporaba določnega in nedoločnega člena nemškega samostalnika; spremno pismo k prijavi oz. ponudbi za delo, tabelarični življenjepis...

 

Strokovna delavka ga. Barbara Jerovšek je udeležencem ob uspešnem zaključku podelila potrdila in jim čestitala.