Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F)

V torek, 4. avgusta 2015, je pričela veljati novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F). V ta namen je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob organizirano izobraževanje vodstvenih delavcev vseh zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

 

Novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij predstavlja premišljen poseg v normativno ureditev sistema izvrševanja kazenskih sankcij, zaostruje pogoje za odlog izvršitve kazni zapora, krepi pravno varnost obsojencev, hkrati pa tudi odpravlja administrativne ovire in racionalizira postopke izvajanja nekaterih nalog pravosodnih policistov.

 

Novela se loteva tudi problematike izogibanja prestajanju zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov (z zlorabo sicer legitimnega instituta zdravniškega opravičila) tako, da je odlog nastopa možen zgolj v primeru bolnišničnega zdravljenja. Bolj učinkovitemu izvrševanju kazenskih sankcij je namenjena nova normativna ureditev elektronske izmenjave podatkov med sodišči in Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Z novelo se uvaja učinkovito pravno varstvo pravic obsojencev v primerih pritožb zaradi neustreznih bivalnih pogojev, na primanjkljaj katerega je z nekaterimi svojimi sodbami zoper Republiko Slovenijo opozorilo Evropsko sodišče za človekove pravice, v svojih letnih poročilih pa tudi Varuh človekovih pravic. Predvidene zakonske rešitve v nekaterih segmentih (na primer pri postopkih premeščanja obsojencev iz enega v drug zavod, pri strokovnih odločitvah v okviru pooblastil in nalog pravosodnih policistov, ki nimajo značaja upravne zadeve, pri izdelavi osebnega načrta obsojenca in drugem) predstavljajo racionalizacijo poslovanja zaposlenih v zaporskem sistemu, kar ob razbremenitvi določenih opravil prinaša tudi možnost bolj poglobljenega posvečanja strokovnemu delu pri obravnavi in resocializaciji obsojencev.