Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

ZPKZ Ig - zaključek mednarodnega projekta "Competent to do"

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig je vključen v mednarodni projekt Competent to do, v katerega so poleg partnerjev iz Slovenije (Zavod MiT, CDI Univerzum, Center Spirala) vključeni še partnerji iz Nemčije, Litve in Hrvaške. Nosilec projekta je CDI Univerzum, pobudnik Zavod MiT, ZPKZ Ig pa poleg Zavoda RS za zaposlovanje nastopa kot tihi partner v projektu.

 

V ZPKZ Ig je bila v prvi polovici letošnjega leta uspešno zaključena pilotna izvedba projekta, kjer so z usposobljenimi tutorji izpeljali 4-mesečno izobraževanje in usposabljanje žensk na prestajanju kazni zapora za pridobivanje podjetniških in socialnih veščin, z namenom lažje reintegracije po prestani kazni na trg dela in v družbo nasploh. Pilotna izvedba je sočasno potekala tudi v enem izmed ženskih zaporov v Litvi.

 

Obsojenke so na izobraževanjih med drugim pridobile znanja o podjetništvu, ustanovitvi podjetja, samozaposlitvi, prodaji, uporabi računalnika, motivaciji in veščinah komunikacije, ki bi jim izboljšale pot do zaposlitve. Ob koncu izobraževanja so pisale tudi pisni preizkus znanja. Posebnost pilotne izvedbe v zavodu Ig je bila v tem, da so na koncu izmed udeleženk izobraževanja in usposabljanja po posebnih kriterijih izbrali dve, katerima bo omogočeno brezplačno izobraževanje na CDI Univerzumu za pridobitev V. stopnje izobrazbe. Po zaključku projekta v mesecu novembru 2015 bosta kandidatki v okviru pomoči pri izobraževanju in ponovni integraciji na trg dela spremljani še dve leti. Dodatno sta bili izbrani tudi dve udeleženki, ki bosta lahko brezplačno opravili posamezen letnik.

 

Poleg usposobitve tutorjev za delo z ženskami na prestajanju kazni zapora ter vpeljave neformalnih in formalnih oblik izobraževanja v zapor, je eden glavnih namenov projekta Competent to do motivacija žensk na prestajanju zaporne kazni in po prestani kazni za pridobitev poklicnih in socialnih veščin za uspešnejše nadaljnje izobraževanje, lažji vstop na trg dela in izboljšanje možnosti samozaposlitve.