Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo za javnost Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v celoti zavrača navedbe o nehumani obravnavi obsojenca R. Stanića, ki so objavljene na spletnem mestu publishwall. Ne drži, da imenovanemu obsojencu, ki zaporno kazen prestaja v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica, ne bi zagotavljali ustrezne prehrane, saj mu je skladno z navodili zdravnika omogočena diabetična prehrana, v zavodu mu je nudena tudi ustrezna zdravstvena oskrba. Obsojenec vse obroke hrane zaužije, zato zavračamo navedbe o domnevni gladovni stavki.

 

Glede javno izražene zahteve, da se obsojenca premesti v odprti oddelek, pojasnjujemo, da se obsojenca skladno z zakonom lahko premesti v svobodnejši režim, v kolikor obstaja utemeljeno pričakovanje, da takega režima ne bo zlorabil, ki pa v konkretnem primeru ni izpolnjeno. Imenovani se je prestajanju zaporne kazni namreč izogibal, zaradi česar je bil v zapor priveden.