Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novinarska konferenca URSIKS – zaključek mednarodnega izobraževalnega projekta v ZPKZ Ig

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v petek, 6. novembra 2015, predstavila mednarodni izobraževalni projekt Competent to do, ki se je izvajal v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig.

 

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je uvodoma poudaril pomen izobraževanja, kateremu uprava posveča posebno pozornost. Izobrazba je ključna pri preprečevanja povratništva, hkrati pa sam izobraževalni proces obsojencem dodatno obogati vsakdanjik v zaporu s koristnimi vsebinami. Izpostavil je, da je trenutno v slovenskih zaporih v različne oblike izobraževanja vključenih dobrih 17 % obsojencev. V prihodnosti se tudi na področju izobraževanja zaprtih oseb obetajo boljši časi, saj so bila v novi finančni perspektivi za ta namen pridobljena znatna sredstva Evropskega socialnega sklada.

 

V. d. direktorja CDI Univerzum Albert Štrancar ter Matej Brank iz Zavoda MiT sta kot nosilca projekta v nadaljevanju predstavila ključne informacije o izvedenem mednarodnem izobraževalnem projektu. Poleg partnerjev iz Slovenije so bili vključeni še partnerji iz Nemčije, Litve in Hrvaške. Glavni namen projekta je bil izobraževanje in usposabljanja obsojenk, vzporedno pa tudi izobraževanje tutorjev. V zavodu Ig se je izobraževalo 7 udeleženk, na koncu so po posebnih kriterijih izbrali dve, katerima je omogočeno brezplačno izobraževanje na CDI Univerzumu za pridobitev V. stopnje izobrazbe. Obsojenki sta si izbrali izobraževanje na področju predšolske vzgoje ter gastronomije in turizma.

 

Direktorica ZPKZ Ig mag. Danijela Mrhar Prelić je poudarila, da imajo v ženskem zaporu veliko pozitivnih izkušenj z izobraževalnimi projekti, saj z izobraževanjem lahko zagotovimo hitrejšo in lažjo vrnitev v družbo po prestani zaporni kazni. Projekt Competent to do je trajal 2 leti, od tega 4 mesece aktivno tudi v zavodu Ig, ko so usposobljeni tutorji izpeljali 4-mesečno izobraževanje in usposabljanje žensk na prestajanju kazni zapora za pridobivanje podjetniških in socialnih veščin. Za nadaljnjo izobraževanje sta bili izbrani dve obsojenki, dodatno pa še dve, ki bosta lahko brezplačno opravili posamezen letnik. Obsojenke so se tekom izobraževalnega procesa izkazale kot visoko motivirane, saj je bila udeležba na predavanjih kar 97 %. Poleg motivacijskega elementa je pomemben tudi socialni faktor, saj se pogosto izkaže, da imajo osebe na prestajanju zaporne kazni močno željo, da bi se vključile v izobraževalni proces, nimajo pa zagotovljenih sredstev.

 

Predstavitev projekta sta z izkušnjami in vtisi zaokrožili Mateja ter Sabina, ki sta bili vključeni in izbrani v projektu. Izpostavili sta, da sta tekom izobraževanja v zaporu pridobili veliko znanj, s katerimi bosta opremljeni za življenje. Izobraževanje sta doživeli kot veliko priložnost in se ob tem zahvalili vsem, ki so pripomogli k izvedbi projekta. Zaključili sta z mislijo, da je lahko zaporna kazen tudi nova priložnost in odskočna deska, če znaš čas v zaporu dobro izkoristiti, vse pa je odvisno predvsem od posameznika.