Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovna ekskurzija – obisk zapora v Celovcu

Zaposleni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana so v četrtek, 17. decembra 2015, obiskali zapor v Celovcu. Namen strokovne ekskurzije je bil predvsem izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju izvrševanja kazenskih sankcij ter dela z obsojenci.
Direktor celovškega zapora g. Peter Belc je uvodoma predstavil zapor in obravnavo zaprtih oseb, sledil je ogled prostorov zapora ter koncert, ki so pripravili zaporniki skupaj z delavci zavoda.