Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska sredstva za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb

Ministrstvo za pravosodje se je z izvajanjem svojih vsebin uspešno vključilo v obdobju 2014-2020 v deveto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine za »aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« s specifičnim ciljem »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«. Za doseganje tega cilja je Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij s programom »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 980.000 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov, oziroma 784.000 evrov. Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah (vzhodna in zahodna).

 

Cilj programa je, da se s pridobivanjem delovnih kompetenc in odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj, zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti. Program uvaja različne aktivnosti – od možnosti za pridobitev formalne izobrazbe in spretnosti oz. kompetenc, za izvedbo katerih bo skrbela Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Tako se bo zaprtim osebam omogočila pridobitev formalne izobrazbe, in sicer za različne stopnje šolske izobrazbe ter tudi znanja oz. spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev po prestani kazni, kar bo prispevalo k zagotovitvi osebne eksistence brez socialne pomoči. Med drugim bo uvedena tudi delovna terapija, ki bo prispevala k ohranjanju delovnih navad in spretnosti.

 

Za dosego resocializacije pa je ključni cilj nuditi zaprtim osebam tudi zadostno število prostovoljnih svetovalcev, zato bo v okviru programa vzpostavljena in nadgrajena tudi podporna mreža prostovoljcev za zagotavljanje svetovalne pomoči, katere cilj je učinkovito socialno vključevanje med in po prestani kazni.


Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2022.