Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem v sredo, 6. aprila 2016, na slovesnosti ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je potekala na Brdu pri Kranju, podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij. V okviru prireditve je priseglo tudi 13 novosprejetih pravosodnih policistk in policistov.

 

Generalni direktor je v svojem nagovoru čestital vsem nagrajencem za trud in predanost, ki ju vsakodnevno vlagajo v izvajanje svojega poslanstva pri delu z zaprtimi osebami.

Poudaril je, da so se v tem času zgodile pomembne družbene spremembe, ki se močno odražajo tudi v zaporskem sistemu. Ob ustanovitvi uprave leta 1995 je bilo zaprtih manj kot 800 oseb, danes jih je preko 1.500. Pomembno se je spremenila njihova struktura, tako z vidika varnostnih tveganj kot vsestranske zahtevnosti strokovne obravnave. Dodatne naloge se opravljajo s skoraj enakim številom zaposlenih kot ob ustanovitvi uprave.

»Kljub temu je slovenski zaporski sistem učinkovit. Varnostne razmere so stabilne, zaprtim pa kljub omejenim kadrovskim resursom omogočamo vključevanje v programe in dejavnosti, preko katerih izvršujemo naše osnovno poslanstvo, to je uspešna reintegracija posameznika v družbo po prestani kazni,« je v govoru povedal Podržaj in izpostavil, da si v prihodnje želi med drugim povečati število pravosodnih policistov in strokovnih delavcev ter pripraviti podlago za povečanje števila zapornikov, ki bodo med prestajanjem kazni zapora delali. URSIKS med drugim aktivno sodeluje pri projektih probacije in gradnje novega zapora.

Zbrane je nagovoril tudi minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, ki je trende na področju izvrševanja kazenskih sankcij ocenil kot pozitivne.

Izpostavil je, da je bila v lanskem letu sprejeta obsežna novela temeljnega zakona, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, pomembne spremembe so bile dosežene na področju sistemizacije delovnih mest znotraj Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, po dolgem času pa se je zaposlilo 25 novih pravosodnih policistov in strokovnih sodelavcev. Ob tem je minister spomnil še na gradnjo novega zapora na Bizoviku, v proračunu so namreč za to in prihodnje leto zagotovljena sredstva, da se projekt nadaljuje. Za konec je nekaj besed namenil tudi ustanovitvi probacijske službe, ki bo pomembno vplivala in razbremenila sistem izvrševanja kazenskih sankcij.

 

 

Pisne pohvale za uspešno in dolgoletno delo so prejeli:

Robert Gregorčič (ZPKZ Dob)

Alojz Bregant (ZPKZ Dob)

Klavdij Olivieri (ZPKZ Koper)

Alojz Jakše (ZPKZ Ljubljana – Oddelek Novo mesto)

Boris Kožar (ZPKZ Ljubljana)

Damijan Hozjan (ZPKZ Maribor – Oddelek Murska Sobota)

Daniela Karner (ZPMZKZ Celje)

Slavka Kos (ZPKZ Ig)

Anica Završnik (PD Radeče)

 

 

Pisne pohvale za vidnejše dosežke so prejeli:

Za vidnejše dosežke – preprečitev pobega zapornika v ZPKZ Maribor

Pravosodni policisti v izmeni Simona Trpina (Dušan Caf, Albin Krajnc, Verdnik Tomislav, Boris Eichmeier, Davorin Turk in Damjan Turk) so v ZPKZ Maribor preprečili izredni dogodek pobega.

 

 

Za vidnejše dosežke - zmaga na 4. mednarodnem tekmovanju v prikaznih tehnikah uporabe fizične sile v Lepoglavi na Hrvaškem

Ekipa pravosodnih policistov v sestavi Bogdan Žibret (PD Radeče), Robert Grubenšek (ZPKZ Dob) in Dušan Povšič (ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto).

 

 

Pisno pohvalo za dosežke pri sodelovanju na področju izvrševanja kazenskih sankcij sta prejeli:

Nevenka Levačič, medicinska sestra (zunanja sodelavka ZPKZ Ig), je pomembno prispevala k uspešnemu delu zavoda na področju zdravstvenega varstva zaprtih oseb.

Mojca Hvala Cerkovnik (zunanja sodelavka) za dolgoletno uspešno vodenje supervizijske skupine strokovnih delavcev.

 

 

Znak Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij za izjemne dosežke

Danijela Devčić (ZPKZ Koper, Oddelek Nova Gorica) in

Majda Kos (ZPMZKZ Celje).

 

 

Plaketo ministrstva za izjemno strokovno delo je prejel:

Darko Črešnik (ZPKZ Maribor, vodja odprtega oddelka Rogoza) za izboljšave pri delu in izjemne zasluge pri razvoju in krepitvi ugleda sistema izvrševanja kazenskih sankcij