Skoči na vsebino

NOVICA

ZPKZ Dob – Razstava slik in blues koncert

V okviru praznovanja dneva Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, so na sprejemnem oddelku v zavodu Dob postavili razstavo umetniških del. Razstava bo tako zaprtim osebam, ki se s prestajanjem kazni zapora srečajo prvič, kot obiskovalcem zavoda, omogočala barvni vpogled in spoznavanje načina življenja v zavodu. Opazovalca slike vodijo od samega sprejema v zavod, skozi zavodsko življenje in nazadnje do odpusta iz zavoda.
Gre za idejo umestitve kančka umetniških del, ki je nastal v sodelovanju z oddelkom za delovno terapijo, kjer ustvarjajo zaprte osebe. Sam koncept razstave je ustvarjanje prostora, kjer se odvijajo družbeni in kulturni odnosi, ki skozi arhitekturno estetiko spodbujajo h komunikaciji, strpnosti, notranjemu bogatenju in s tem pripomorejo k ponovni vključitvi zaprtih oseb v skupnost.
Prav tako je bil v prostorih prostočasnih dejavnosti in delovne terapije izveden samostojni blues koncert, ki ga je pripravil obsojenec.