Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

URSIKS – predstavitev letnega poročila 2015

V četrtek, 21. aprila 2016, je potekala novinarska konferenca Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, na kateri je generalni direktor Jože Podržaj predstavil letno poročilo 2015 in aktualne vsebine, povezane tudi z gradnjo novega zapora v Bizoviku.

Generalni direktor je izpostavil, da so bile v preteklem letu v slovenskih zaporih zagotovljene stabilne varnostne razmere. V letu 2015 namreč ni bilo nobenega primera bega iz zaprtega dela zavoda. Javni gospodarski zavod Rinka je v letu posloval pozitivno, pomembno pa je predvsem dejstvo, da se zaprte osebe vključuje v delovni proces.

G. Podržaj je predstavil ključne podatke, značilne za leto 2015: v slovenskih zaporih je bilo lani skupaj zaprtih 2.817 oseb, kar je 45 oseb več kot v letu 2014, znižalo se je povprečno dnevno število zaprtih oseb na 1.463 (v letu 2013 jih je bilo 1.511), na prestajanju kazni zapora ob koncu tedna je bilo v povprečju 42 oseb, v hišnem pa 7. Struktura kaznivih dejanj je podobna kot prejšnja leta, več kot polovica obsojencev kazen prestaja zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, 30 odstotkov je tistih, ki so storili kaznivo dejanje zoper človekovo zdravje, 13 odstotkov pa kaznivih dejanj povezanih s drogami, 8 odstotkov obsojencev je storilo kaznivo dejanje zoper življenje in telo, 6 odstotkov zapornikov spada v kategorijo gospodarskega kriminala in 5 odstotkov je kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Največ obsojencev prestaja kazen zapora od 1 do 2 let. 16 zaprtih oseb prestaja 30-letno zaporno kazen.

Izjemno pomembno področje je izobraževanje zaprtih oseb, v letu 2015 je bilo 15 odstotkov zaprtih oseb vključenih v različne oblike izobraževanja. »Podatek je pomemben predvsem iz vidika naše namere in prepričanja, da je izobrazba tista, ki lahko odločilno vpliva na povratništvo,« je ob tem poudaril Podržaj.

V drugem delu je generalni direktor izpostavil aktualne informacije glede gradnje novega zapora v Bizoviku, potekajo namreč intenzivne priprave, pristojni trenutno merijo in pregledujejo teren ter pripravljajo dokumentacijo, začetek gradnje je predviden leta 2018, vselitev pa leta 2020.
»Uprava RS za sodeluje pri vsebinskem delu, pripravi ustrezne projektne naloge, ki bo temeljni akt za konkretne arhitekturne rešitve in umeščanju novega zaporskega kompleksa. Predvidena sta dva zapora, ki bosta nadomestila zapore na Povšetovi v Ljubljani in ženski zapor na Igu ter razbremenila druge,« je ob tem pojasnil Podržaj in razkril tudi predvidene kapacitete predstavljene v delovni verziji, in sicer za moški zapor 388, za ženski pa 165.
»V načrtu je dinamična postavitev prostorov, da bi jih lahko prilagajali različnim kategorijam zapornikov, predviden je odprti oddelek za oba zavoda,« je v zaključku pojasnil generalni direktor.

 

Letno poročilo 2015