Skoči na vsebino

NOVICA

Noč knjige v slovenskih zaporih

Na predvečer Svetovnega dneva knjige je dne, 22. aprila 2016, potekala že tretja vseslovenska Noč knjige. Letos so se v projekt vključile tudi ogrožene in obrobne skupine. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij RS verjame, da je kultura branja eden izmed najpomembnejših dejavnikov ponovne vključitve zaprtih oseb v živo tkivo družbe, zato je bilo v posameznih Zavodih za prestajanje kazni zapora, v noči iz 22. na 23. april, podaljšano obdobje prižgane luči, potekalo pa so tudi druge spremljajoče aktivnosti.
V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so obsojencem do polnoči omogočili individualno branje knjig v dnevnih prostorih. V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor so poleg podaljšanega branja na predvečer dneva knjige, obsojencem pripravili organizirano srečanje v knjižnici zavoda. V okviru literarno – pogovornih uric so brali odlomke iz knjige slovenskega avtorja Vitomila Zupana: Levitan, sledil je tudi pogovor o vsebini knjige. V soboto, 23. aprila 2016, so pripravili dan odprtih vrat zavodske knjižnice. V ženskem zaporu na Igu so prav tako z veseljem pristopili k projektu in obsojenkam omogočili podaljšano branje.
V Zavodu Celje so poleg podaljšanega branja v ponedeljek, 24. aprila 2016, pripravili kulturni program, kjer so obeležili večino pomembnih praznikov v mesecu aprilu in začetku maja. V Prevzgojnem domu Radeče so mladoletnikom omogočili individualno branje ter izposojo knjig v zavodski knjižnici, v tednu od 9.5. do 13.5.2016 pa bodo v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje izpeljali projekt "Branje ulične poezije".
V Oddelku Murska Sobota so poleg podaljšanega branja obsojencem omogočili dodatno izposoja knjig v Pokrajinski in študijski  knjižnici v Murski Soboti.