Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

ZPKZ Koper - Podelitev certifikatov NPK pomočnik kuharja

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper je v sklopu izobraževanja, ki ga v okviru operacije "Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb" sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvedel usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije pomočnik kuharja in izvedbo certificiranja NPK.

 

Usposabljanje z certificiranjem je potekalo od 22. septembra do 23. novembra 2016. Obsegalo je 80 ur teoretičnega in praktičnega dela ter izvedbo preverjanja za NPK in certificiranja. Vključenih je bilo 8 obsojencev, vsi so uspešno zaključili in pridobili certifikat oz. javno listino, iz katere je razvidna usposobljenost za pridobljena znanja.

 

Osvojili so naslednja znanja in spretnosti: odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo ter čas pri delu, vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega okolja, sodelovati pri pripravi živil, pripravljanje enostavnih jedi s samostojnim izvajanjem kuharskih postopkov mehanske in toplotne obdelave živil, sodelovati v skupini pri pripravi zahtevnejših jedi, skrbeti za ustrezno shranjevanje živil... Usposabljanje in certificiranje je v celoti potekalo v zavodski kuhinji.

Na podelitvi so bili tudi predstavniki izvajalca usposabljanja in certificiranja  ga. Alenka Grželj, direktorica Ljudske univerze Koper, g. Djurica Bogdanov, inštruktor v zavodu, ki je v sodelovanju z LU  usposabljanje izvajal ter g. Bojan Hajdinjak, direktor Javnega zavoda Cene Štupar Ljubljana. Podelitev sta opravila g, Bojan Hajdinjak in g. Dušan Valentinčič, direktor ZPKZ Koper.

 

 

Operacija »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.