Skoči na vsebino

NOVICA

ZPKZ Dob - Projekt ''Vključujemo in aktiviramo''

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je v drugi polovici leta 2016 potekal projekt ''Vključujemo in aktiviramo''. Gre za štiriletni projekt, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

 

Projekt je potekal v obliki tedenskih srečanj in je zajemal literarni del s številnimi zunanjimi gosti, ki ga je vodil mentor g. Zajc ter likovni del (izdelava stripa) pod vodstvom g. Krančana.

 

Čar književnosti je skrit v bralcu. Črke se prelijejo v besede, besede v stavke in stavki v misli. Tako je ob koncu projekta nastal tudi zbornik z naslovom »Pobeg v literaturo«, ki združuje leposlovna in likovna dela udeležencev.

 

Ob zaključku so obsojenci prejeli potrdila o sodelovanju v omenjenem projektu, zbornik ter stripe.

Skupno je sodelovalo 11 obsojencev.

 

 

 

Operacija »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.