Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novinarska konferenca URSIKS

»Z zgledom in strokovnostjo – za varno družbo in nove začetke«

Generalni direktor Jože Podržaj je v sredo, 22. februarja 2017, novinarjem predstavil projekte in aktivnosti, ki trenutno potekajo v slovenskih zaporih.


Uvodoma je podal nekaj statističnih podatkov za preteklo leto. Izpostavil je, da je povprečno število zaprtih oseb v letu 2016 nekoliko upadlo (za 6 %), povečalo pa se je število obsojenih žensk. V primerjavi s številčnim stanjem v ženskem zaporu iz leta 2010, se je v letu 2016 to število podvojilo. Varnostne razmere v zavodih so bile ugodne, bega iz zaprtega dela zavoda ne beležimo, prav tako ne samomora. Strošek oskrbnega dne je za leto 2016 znašal 68 EUR. Na današnji dan je zaprtih 1.387 oseb, zaposlenih v URSIKS je skupno 845 javnih uslužbencev, od tega 538 pravosodnih policistov.


S 1. januarjem 2017 je ženski zapor na Igu zaradi ureditve odprtega oddelka pridobil dodatne kapacitete 17 postelj, s čimer so se povečale tudi skupne kapacitete slovenskega zaporskega sistema na 1.339 postelj. Kljub temu so nekateri zavodi še vedno prezasedeni (ZPKZ Ljubljana in Oddelek Novo mesto, ZPKZ Maribor in Odprti oddelek Rogoza, ZPKZ Koper, ZPKZ Dob in ZPKZ Ig).


V nadaljevanju je generalni direktor novinarjem predstavil aktualne projekte. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je sprejela Strategijo za obdobje 2017 – 2020, s sloganom »Z zgledom in strokovnostjo – za varno družbo in nove začetke«. Na podlagi tega temeljnega akta se bodo pripravili akcijski načrti. Izpostavil je, da je ena izmed ključnih nalog zagotovitev dela večjemu številu zaprtih oseb.


Projekt »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. Vrednost celotnega projekta znaša 980.000 EUR. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %). Namen projekta je uvedba in izvedba različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. V okviru projekta se izvajajo izobraževalni programi (srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehnično izobraževanje), usposabljanja za delo (programi s certificiranjem za pridobitev različnih nacionalno poklicnih kvalifikacij) in delovne terapije za obsojence, ki se zaradi zdravstvenih težav težje vključujejo v druge programe.


Projekt »Vključujemo in aktiviramo« s pomočjo Evropskega socialnega sklada izvaja Javna agencija za knjigo. Povezuje področje besedne in likovne ustvarjalnosti ter socialnih podpornih programov. Sodelujočim iz ranljivih skupin omogoča, da se lažje izrazijo in izboljšajo svoje znanje, tako pa dobijo tudi boljše možnosti na trgu dela. V letu 2016 so pri projektu sodelovali zapori na Igu, na Dobu in v Kopru. Izvajanje tovrstnih programov v zaporih ugodno vpliva na vzdušje med zaprtimi osebami.


V zadnjem sklopu predstavitve je generalni direktor povedal, da URSIKS s 1. aprilom 2017 prevzema varovanje sodne stavbe na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. Za prevzem dodatnih nalog je bilo zaposlenih 15 pravosodnih policistov, ki so trenutno na usposabljanju.


Za nov moški zapor v Dobrunjah je predviden začetek gradnje v letu 2018, vselitev pa v letu 2020 oz. 2021. Vzporedno z graditvijo novega moškega zapora se bo na Igu obnovil in dogradil zapor za ženske.


Po uvodni predstavitvi je generalni direktor odgovarjal na vprašanja novinarjev.