Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Klemenčič podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem v petek, 7. aprila 2017, na slovesnosti ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je potekala na Brdu pri Kranju, podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

 

Generalni direktor Jože Podržaj je v svojem nagovoru izpostavil, da so bili v preteklem letu storjeni pomembni koraki v smeri izboljšanja razmer v slovenskih zaporih. V sodelovanju z ministrstvom potekajo aktivnosti za povečanje števila zaposlenih, s čimer se postopoma blaži večletno kadrovsko pomanjkanje. V lanskem letu je v celotnem sistemu delo za nedoločen čas nastopilo 56 javnih uslužbencev, kar je bistveno več v primerjavi s preteklimi leti. Prizadevanja za izboljšanje položaja in števila zaposlenih se nadaljujejo tudi v tem letu, trenutno se vodi 28 zaposlitvenih postopkov za nove sodelavce. Na ta način bo zapolnjen kadrovski načrt, ki šteje 880 delovnih mest. Poleg tega pa skupaj z ministrstvom tečejo intenzivne aktivnosti, da bi pridobili soglasja za dodatne zaposlitve. Dejal je, da lahko z zadovoljstvom omeni tudi velik preskok pri izboljšanju materialnih pogojev, izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. V teku ali v pripravi so večje investicije v infrastrukturo ter stavbe za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in bivanje zaprtih. Storjeni so bili tudi pomembni premiki na sistemski ravni. Izpostavil je pripravo »Strategije uprave za obdobje 2017-2020«, sodelovanje pri pripravi novele ZIKS 1-G in vzpostavitvi probacijske službe, pripravo projektne naloge novega zapora v Ljubljani in obnovo ter dograditev ženskega zapora na Igu. Pomemben projekt je bil tudi prevzem varovanja sodne stavbe v Ljubljani. V svojem nagovoru je strnil, da je slovenski zaporski sistem učinkovit, deluje dobro in je evropsko primerljiv. Za uspešno izvedbo bodočih izzivov bo potrebna dobra komunikacija na vseh ravneh, pri čemer je posebej izpostavil potrebo po tvornem dialogu z obema sindikatoma. Sodelavcem se je zahvalil za predano delo in čestital letošnjim nagrajencem.

 

Zbrane je nagovoril tudi minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, ki je poudaril, da so se negativni trendi slabih materialnih in kadrovskih pogojev v zaporskem sistemu obrnili na bolje, kar je prav gotovo razlog za optimizem. Izpostavil je, da je v preteklem tednu sprejel člane delegacije Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nehumanega ter poniževalnega ravnanja (CPT) in se seznanil z njihovimi preliminarnimi ugotovitvami glede stanja v slovenskih zavodih za prestajanje zaporne kazni. Dejstvo je, da ugotavljajo precejšnji napredek, storjen v letih od njihovega zadnjega obiska. S 1. aprilom 2017 so varovanje sodne stavbe na Tavčarjevi ulici v Ljubljani prevzeli pravosodni policisti, kar je po njegovem prepričanju pomembno tako s simbolnega kot praktičnega vidika. Z ustanovitvijo probacijske službe si v prihodnosti glede na tuje primerjalne izkušnje lahko obetamo zmanjšanje zaporske populacije in posledično znosnejše pogoje za delo v slovenskih zaporih. Razlogov za optimizem je torej več. Dejal je, da je pomembno, da se pogovarjamo in stremimo k istemu cilju. Pomembne smernice za doseganje želenega ciljnega stanja lahko najbolje povzame ravno moto strategije URSIKS: »Z zgledom in strokovnostjo – za varno družbo in nove začetke«. Ob tej priložnosti je čestital tudi vsem nagrajencem.


Pisne pohvale za uspešno in dolgoletno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Aleš Tibljaš   (ZPKZ Dob)
Bojana Redenšek (ZPKZ Dob)
Srečo Drenik   (ZPKZ Dob)
Laura Hajšen   (ZPKZ Ig)
Zdenka Bobnič  (ZPMZKZ Celje)
Drago Strašek   (ZPMZKZ Celje)
Klavdij Simčič   (ZPKZ Koper – Oddelek Nova Gorica)
Viljem Gregorič  (ZPKZ Ljubljana – Oddelek Novo mesto)
Danica Kolar   (ZPKZ Maribor)
Istok Forjan   (ZPKZ Maribor)

 

Pisne pohvale za vidnejše dosežke na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Za vidnejše dosežke – preprečitev požara v ZPMZKZ Celje so prejeli: skupina pravosodnih policistov v sestavi: Primož Brinovec, Rajko Črešnar, Gorazd Pišorn, Aleš Brečko in Roman Kurnik
Za vidnejše dosežke - preprečitev požara na Ministrstvu za pravosodje: Martin Baš (ZPKZ Ljubljana)


Pisno pohvalo za sodelovanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Prof. dr. Onja Tekavčič Grad, Psihiatrična klinika Ljubljana
Skupnost centrov za socialno delo


Znak Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij za izjemne dosežke na področju izvrševanja kazenskih sankcij so prejeli:
Lilijana Laganis   (ZPKZ Koper)
Slavko Prša   (ZPKZ Maribor, Oddelek Murska Sobota)
Franc Majcen   (PD Radeče)