Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pobuda za dodatne izvedence na področju družinskih vprašanj

Ministrstvo za pravosodje se sooča z akutnim problemom pomanjkanja sodnih izvedencev na področju najobčutljivejših družinskih vprašanj (razveze, dodelitve otrok…)

Novi Družinski zakonik daje sodiščem še dodatne pristojnosti, pri čemer tudi sodišča opozarjajo na pomanjkanje sodnih izvedencev, kar posledično prinaša dalj časa trajajoče odločanje v sodnih postopkih, kjer so pogosto udeleženi tudi otroci kot ena najranljivejših družbenih podskupin.


Ministrstvo za pravosodje je različnim deležnikom, ki so vpleteni v to problematiko poslalo predlog ukrepov, ki bodo zagotovili dodatno število strokovnjakov za delo v okviru izvedenstva, izboljšanje komunikacije med sodnimi izvedenci, sodniki in odvetniki ter izobraževanja v smeri krepitve znanj procesnega vodstva sodnika. Pobudo smo naslovili na vrhovno sodišče, vsa višja, okrožna in okrajna sodišča splošne in specialne pristojnosti, vrhovno državno tožilstvo, na ministrstvi za zdravje ter za delo, družino in socialne zadeve, na policijo, odvetniško zbornico, zbornico kliničnih psihologov, skupnost centrov za socialno delo ter na varuhinjo človekovih pravic in predsednico Zdravniške zbornice Slovenije.


Predlagamo tudi usposabljanje strokovnjakov z mednarodnim certifikatom za opravljanje forenzičnega intervjuja z otrokom, zagotoviti je treba dosledno uporabo varnih sob za izvajanje razgovorov z otrokom, zlasti pa je potrebno dati večji poudarek na prevenciji in interaktivnem sodelovanju med ustanovami in organi na tem področju.

Predlagamo tudi vzpostavitev medresorske koordinacijske delovne skupine, ki bi spremljala in predlagala izvajanje ukrepov za zagotavljanje obravnave v smeri največje koristi za otroka. 


Potrebno je spremeniti poslovanje vseh udeleženih v postopkih z otroki: sodišča morajo ministrstvu za pravosodje sproti sporočati morebitno nestrokovno, neažurno ali nevestno delo izvedencev, da bi skupaj preprečili slabe delovne prakse na škodo otrok, izvedenci pa se morajo natančno držati rokov in se odzivati na pozive sodišča. Zavedamo se, da je pravosodno ministrstvo dolžno poskrbeti za zadosten nabor izvedencev, ostalo pa morajo opraviti drugi in to še toliko bolj zavzeto, ker je za sodnimi spisi konkretna usoda otrok.