Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Skupen cilj je zagotoviti vsem, ki se srečajo ali so soudeleženi v postopkih pred sodiščem, enakopravno obravnavanje

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je danes na sedežu zveze organizirala tiskovno konferenco na temo “Invalidi in osebe s posebnimi potrebami na sodišču”. Na tiskovni konferenci so sodelovali Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje, ter Goran Kustura, generalni sekretar Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Mladen Veršič, je na začetku pojasnil, kakšne prilagoditve potrebujejo gluhi, naglušni in gluhoslepi ter dodal, da je pravosodno ministrstvo s dopolnitvijo Sodnega reda naredilo velik korak naprej v doseganju dostopnost za vsaj deset odstotkov državljanov.


Minister Klemenčič je povedal, da Ministrstvo za pravosodje že ves čas namenja veliko pozornost pravicam populacije, ki je zaradi vidnih ali slušnih okvar ali zaradi popolne izgube obeh čutov ovirana pri komunikaciji, dostopu do informacij in mobilnosti.

 

Ker vse gluhe oziroma naglušne osebe niso uporabniki slovenskega znakovnega jezika kot prvega jezika, v teh primerih sodelovanje sodnega tolmača ne prinese zadovoljivih rezultatov. V ta namen so potekali intenzivni pogovori z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je Ministrstvu za pravosodje predstavila možnosti tehnoloških prilagoditev v razpravnih dvoranah. Gre za boljšo dostopnost sodnih razprav za osebe z okvaro sluha, ki ne uporabljajo slovenskega znakovnega jezika. Gluhota ali naglušnost lahko pomeni velike težave že pri sporazumevanju in vključevanju v okolje, v katerem osebe živijo, tako pa do težav lahko prihaja tudi ob izvajanju sodnih razprav. V okviru Službe za razvoj pravosodja se preučujejo različne tehnološke možnosti, ki bi pripomogle k ureditvi stanja na tem področju. V okviru nove finančne perspektive oziroma operacije »Učinkovito pravosodje« bo Ministrstvo za pravosodje najmanj eno razpravno dvorano na posameznem okrožnem sodišču opremilo z nekaj brezžičnimi slušalkami, s čimer upamo, da bomo vsaj delno pripomogli k dostopnosti sodnih razprav.

 

Minister je poudaril, da je cilj zagotoviti vsem, ki se srečajo ali so soudeleženi v postopkih pred sodiščem, enakopravno obravnavanje, morebitne razlike pa skuša ministrstvo z različnimi prilagoditvami omiliti ali jih odpraviti. Kot prvi korak za dosego navedenega cilja je ZDGNS v okviru postopka sprejemanja novega Sodnega reda predlagalo prilagoditev vsebine in oblike vabil na naroke tako, da bodo vabljeni dobili možnost, da že pred narokom opozorijo sodišče, da zaradi gluhosti, naglušnosti, slepote, invalidnosti ali drugih okoliščin potrebujejo posebne prilagoditve pri izpeljavi naroka. Sodni red je bil z navedeno izpopolnitvijo sprejet in je začel veljati 1. januarja 2017.

 

Dodaten korak k osvetlitvi tozadevne problematike so tudi izobraževanja v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, ki je v letu 2017 pristopil k ozaveščanju in spoznavanju problematike invalidnih oseb v sodnih postopkih. Posebej se bodo posvetili tematiki oseb z okvaro sluha, z njo pa skušali seznaniti čim širšo ciljno skupino, to so sodniki, tožilci, sodno in tožilsko osebje. Predavanje bodo vodili tolmači za slovenski znakovni jezik, namenjeno pa bo predstavitvi razumevanju oseb z okvaro sluha, predstavitve specifike njihovega razumevanja in komunikacije, predstavljene bodo možni tehnični pripomočki ter pravice, ki jih kot invalidne osebe imajo. Izobraževalni program je zastavljen široko, v naslednjih letih se bomo posvetili še ostalim invalidnim osebam in njihovim težavam v sodnih postopkih.


"Če kdo, mora prav Ministrstvo za pravosodje skrbeti za enako obravnavo vseh oseb v sodnih postopkih ter ponuditi pravne, tehnične in tudi povsem človeške rešitve za to, da take ali drugačne okvare ali težave v komunikaciji ne vplivajo na dostop in razumevanje v smeri zaščite pravnih pravic," je zaključil minister Klemenčič.