Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pravosodni minister obiskal pravosodne organe v Savinjski regiji

Drugi dan vladnega obiska regije se je pričel s skupnim delovnim posvetom »Razvojni potenciali Savinjske regije«. Sledili so ločeni obiski in srečanja, v sklopu katerih je minister za pravosodje Goran Klemenčič obiskal pravosodne organe Savinjske regije –Višje ter Okrožno sodišče v Celju, Okrožno državno tožilstvo v Celju ter Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Ob obisku je minister s predstavniki pravosodnih organov spregovoril o že izvedenih in predvidenih zakonodajnih novostih in načrtih.

Na srečanju z vodstvom Višjega ter Okrožnega sodišča v Celju je pogovor tekel o projektu optimizacije sodne mreže.‎ Prisotni so se strinjali, da trenutna sodna mreža ni optimalna ter da mora biti rešitev dobro premišljena. Zbrani so nekaj besed namenili tudi uvedbi enovitega sodnika kot eni napovedanih in načrtovanih sprememb ter Sodnemu redu, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2017, pri čemer so predstavniki sodne veje oblasti povedali, da z uveljavitvijo novih sprememb niso imeli težav. Opozorili pa so na dodatne naloge, ki bodo z uveljavitvijo novega družinskega zakonika prenešene iz centrov za socialno delo na sodišča.

 

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju je vodja Okrožnega državnega tožilstva ministra seznanil s podatki o poslovanju. Minister je s sodelavci predstavili načrt prenove računalniške opreme vseh okrožnih državnih tožilstev, ki se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje. Pogovor je tekel tudi o noveli Zakona o kazenskem postopku ter akutnem pomanjkanju sodnih izvedencev na področju najobčutljivejših družinskih vprašanj. Ministrstvo je problematiko že pripoznalo in k reševanju aktivno pristopilo - aprila 2017 je ministrstvo različnim deležnikom, ki so vpleteni v to problematiko, poslalo predlog ukrepov, ki bodo zagotovili dodatno število strokovnjakov za delo v okviru izvedenstva, izboljšanje komunikacije med sodnimi izvedenci, sodniki in odvetniki ter izobraževanja v smeri krepitve znanj procesnega vodstva sodnika.

 

‎Minister Klemenčič je obiskal tudi Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Z direktorjem Zavoda, generalnim direktorjem Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem so najprej spregovorili o aktivnostih ter izzivih, s katerimi se srečuje zavod, nato pa so si ogledali prostore zavoda.