Skoči na vsebino

NOVICA

Utrinki projekta »Vključujemo in aktiviramo!«

V projektu »Vključujemo in aktiviramo!«, ki ga s pomočjo Evropskega socialnega sklada izvaja Javna agencija za knjigo RS, v letu 2017 sodelujejo trije zapori: Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Celje in Ig.

 

V projekt, ki traja v obdobju od leta 2016 do 2019, so poleg obsojencev, ki se jim bliža odpust, vključene še osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe s težavami v duševnem zdravju, in osebe, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od prepovedanih drog.

 

S projektom Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v sodelovanju z izvajalsko organizacijo s pomočjo povezovanja besedne in likovne ustvarjalnosti in socialnih podpornih programov krepi aktivno vključevanje obsojencev pred odpustom s prestajanja zaporne kazni v družbo in na trg dela.

 


Javna agencija za knjigo Republike Slovenije izvaja operacijo »Vključujemo in aktiviramo!«, ki jo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.