Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novinarska konferenca URSIKS - predstavitev letnega poročila 2016

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v torek, 6. 6. 2017, organizirala novinarsko konferenco, namenjeno predstavitvi letnega poročila za leto 2016, ki je izšlo pred kratkim. Predstavitev je bila osredotočena predvsem na področje obravnave zaprtih in projekt »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«.


Generalni direktor Jože Podržaj je v povezavi z letnim poročilom za preteklo leto uvodoma izpostavil šest področij: prezasedenost zaporov, stabilne varnostne razmere, delo zaprtih oseb, kadrovsko problematiko, proračun uprave in obravnavo zaprtih oseb. V preteklem letu so bili najbolj zasedeni zavodi Ljubljana, Ig in Dob, zasedenost je uprava reševala s premeščanjem med zavodi. Varnostne razmere so bile stabilne, kljub kadrovskemu pomanjkanju, saj ne beležimo begov iz zaprtih delov zaporov in spremstev, prav tako ni bilo organiziranih napadov, beležimo pa nekoliko več posamičnih napadov na pravosodne policiste. V letu 2016 je bilo več zaprtih oseb zaposlenih kot v letu poprej. Kot dobra odločitev se je izkazala združitev javnih gospodarskih zavodov v enoten JGZ, saj so bili v preteklem letu poslovni rezultati zelo dobri. Trend padanja števila zaposlenih se je ustavil, prizadevamo si za povečanje števila zaposlenih, predvsem pravosodnih policistov. V lanskem letu se je število nadur povečalo, prav tako zaradi kadrovskega pomanjkanja nismo uspeli realizirati vseh spremstev. Znotraj proračuna uprave je največji delež namenjen plačam zaposlenih, sledijo materialni stroški in zdravstvena oskrba zaprtih oseb. V sklopu obravnave zaprtih je generalni direktor izpostavil, da si prizadevamo za čim več namestitev obsojencev v svobodnejše režime ter da se jih čim bolj vključuje v skupnost že ob nastopu zaporne kazni. V ta namen je bilo v lanskem letu podeljenih dobrih 11 % več ugodnosti, beležimo pa le 0,47 % zlorab. Hkrati je povedal, da lani ni bilo nobene zlorabe ugodnosti na dislociranih odprtih oddelkih (Rogoza, Ig, Puščava) ter v Polodprtem oddelku Slovenska vas v okviru ZPKZ Dob.

 

Predstavitev je nadaljevala Lucija Božikov, vodja Sektorja za tretma, ki je poudarila, da zapor niso samo rešetke in žvenketanje ključev, ampak je to lahko za posameznika tudi nova priložnost. Predstavila je kako poteka obravnava zaprte osebe od nastopa zaporne kazni dalje ter katere specialne obravnave se izvajajo v slovenskih zaporih. V letu 2016 je stopil v veljavo program dela na področju obravnave s storilci nasilja, ki ga zaradi kadrovskih omejitev sicer še ne izvajamo v celoti. Odprtost našega zaporskega sistema z vključevanjem obsojencev v socialno mrežo zunaj zapora prepoznavajo tudi druge evropske države in se v tem delu zgledujejo po nas.

 

Lucija Božikov je predstavila tudi projekt »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. Vrednost celotnega projekta znaša 980.000 EUR. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %). Namen projekta je uvedba in izvedba različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. V okviru projekta se izvajajo izobraževalni programi, usposabljanja za delo (programi s certificiranjem za pridobitev različnih nacionalno poklicnih kvalifikacij) in delovne terapije za obsojence, ki se zaradi zdravstvenih težav težje vključujejo v druge programe. Projekt je pomemben predvsem zaradi aktivnega preživljanja časa tekom prestajanja kazni, kar je predpogoj za aktivno vključitev v družbo po prestani kazni.

 

V projektu delovnih kompetenc sta sodelovala tudi Barbara in Vojko, ki sta predstavila svojo izkušnjo. Obsojenka je bila vključena v program delovne terapije, obsojenec pa je uspešno zaključil program pridobitve NPK izdelovalec spletnih strani.

 

Ob zaključku je generalni direktor izpostavil še nekaj aktualnih tem in odgovarjal na novinarska vprašanja.